Szukaj

Aktualności

Członek Parlamentu Europejskiego – Borys Budka już wkrótce może zostać zatwierdzony na przewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego. Zastąpi na tym stanowisku rumuńskiego deputowanego – Cristiana Busoi. ITRE jest odpowiedzialna m.in. za przygotowanie stanowiska Parlamentu ws. 10. Programu Ramowego.

Organizowany przez GigaCon dwudniowy kongres „EOIF GigaCon Summit 2024” to jedno z największych wydarzeń poświęconych elektronicznemu obiegowi informacji w firmie. Konferencja odbędzie się online w dn. 24-25 lipca 2024 r.

Europejska Federacja Akademii Nauk (ALLEA) to jedna z najważniejszych organizacji o charakterze naukowym w Europie. Należy do niej niemal 60 akademii nauk i towarzystw naukowych z ponad 40 krajów członkowskich Rady Europy. To także jedna z najważniejszych instytucji w zakresie doradztwa naukowego dla Komisji Europejskiej. Dziś na jej czele stoi polski naukowiec, prof. Paweł Rowiński z Instytutu Geofizyki PAN.

MDPI Poland Sp. z o.o. (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) jest wydawcą akademickim o otwartym dostępie z siedzibą w Bazylei w Szwajcarii. Misją MDPI jest wspieranie otwartej wymiany naukowej we wszystkich formach i we wszystkich dyscyplinach.

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) jest instytutem resortowym, nadzorowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Nadrzędnym celem Instytutu jest tworzenie naukowych podstaw ochrony środowiska, dostarczanie wiedzy administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotom gospodarczym, a także podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa.

Pierwsza na świecie rakieta, w której jako utleniacz zastosowany został nadtlenek wodoru o stężeniu 98%, została przetestowana w docelowej konfiguracji i osiągnęła pułap 101 km. Tym samym data 3 lipca 2024 roku przejdzie do historii polskich dokonań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych. W testy rakiety zaangażowana była Polska Agencja Kosmiczna, która współfinansowała to przedsięwzięcie.

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii przedstawiła dziesięć rekomendacji do 10. Programu Ramowego UE. Wywiad z Katarzyną Walczyk-Matuszyk przewodniczącą Grupy Roboczej IZTECH ds. Programu Ramowego Badań i Innowacji UE Horyzont Europa i wiceprezeska IZTECH.

SUKCESY CZŁONKÓW – W ciągu ostatnich dwóch tygodni Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach zainaugurował dwa projekty realizowane w ramach Programu Ramowego Horyzont Europa – HortiFoodTrends (Twinning) i SPIN-FERT (Misja Gleba).

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw klimatu. Badania i usługi oferowane przez IETU ukierunkowane są na wyzwania środowiskowe dotyczące terenów uprzemysłowionych i zurbanizowanych w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym, efektywnego gospodarowania zasobami oraz adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków.

W dniu 25 czerwca 2024 w siedzibie Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii odbyło się spotkanie z przedstawicielami Biura Nauki i Technologii Ambasady Chin w Polsce dotyczące wzmocnienia komunikacji i zbadaniu potencjału współpracy naukowej i technologicznej pomiędzy Polską a Chinami oraz promocją polskich rozwiązań technologicznych w Państwie Środka.

Z przyjemnością informujemy, że zespół Tax i Financial Due Diligence firmy CRIDO (Członek IZTECH), zdobył prestiżową nagrodę Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK) w kategorii Doradcy Finansowego i Podatkowego Roku 2024. Jest to ogromne wyróżnienie i dowód uznania dla kompetencji oraz zaangażowania w świadczenie najwyższej jakości usług doradczych CRIDO.

Dokument przedstawia kluczowe punkty i idee stanowiące fundament przyszłego Programu Ramowego, reprezentując głos polskiego sektora zaawansowanych technologii za pośrednictwem Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii (IZTECH).

PROSPECTS 5.0 jest zainicjowanym niedawno projektem finansowanym w ramach programu Horyzont Europa. Głównym celem projektu jest przyspieszenie przejścia na Przemysł 5.0 poprzez zwiększenie wdrażania zasad i praktyk Przemysłu 5.0 przez przedsiębiorstwa, lokalne ekosystemy innowacji, MŚP/start-upy/scale-upy i sektory przemysłowe.

Prezes IZTECH – Zygmunt Krasiński, wziął udział w spotkaniu Europejskiego Stowarzyszenia Konsultantów ds. Innowacji (EAIC – European Association of Innovation Consultants), które odbyło się 12 czerwca 2024 r. w Warszawie, w siedzibie polskiego członka organizacji, jak i IZTECH – CRIDO.  Wydarzenie zgromadziło ponad 45 konsultantów ds. innowacji z całej Europy, aby podzielić się spostrzeżeniami, omówić strategie i zaplanować przyszłość Stowarzyszenia.

W czasie konferencji “Oferta ekosystemu Mazowsza dla wspierania cyfryzacji MŚP”, która odbyła się 12 czerwca 2024 r. w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej – koordynator projektu Mazovia EDIH – Krzysztof Lipiec – ogłosił rozpoczęcie świadczenia usług w ramach innowacyjnego centrum pomocy dla biznesu w obszarze transformacji cyfrowej. W czasie wydarzenia odbył się także pierwszy Warsztat Innowacji Cyfrowych Mazovia EDIH – pt. “Mikroelektronika i fotonika w transformacji cyfrowej MŚP”

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w VI FORUM ETV pt. „Nowe konteksty, partnerstwa i ścieżki dla akceptacji rynkowej i uznania weryfikacji technologii środowiskowych jako katalizatora zielonej transformacji”, które odbędzie się 18 czerwca 2024 r. w Centrum Konferencyjnym ADN w Warszawie.

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwróciła się do Izby o wytypowanie i zgłoszenie spośród jej Członków najlepszych innowacyjnych przedsiębiorstw, zespołów badawczych oraz jednostek naukowych, budujących wspólnie potencjał gospodarczy naszego kraju, które wezmą udział w XXII edycji konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP.

Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Centralna zaprasza na szkolenie online, pt. Finansowanie kaskadowe. Odkryj, jak wykorzystać możliwości finansowania oferowane przez Horyzont Europa i przekształcić je w realne korzyści dla Twojego biznesu.

Kongresy Elektryki Polskiej skupiają grono specjalistów ze wszystkich praktycznie dziedzin nowoczesnej elektryki, w tym: energetyków, elektrotechników, elektroników, informatyków, automatyków, specjalistów telekomunikacji, transportu elektrycznego. Podstawowym ich celem jest diagnoza bieżącego stanu elektryki polskiej, jak również zdefiniowanie strategicznych kierunków rozwoju tej bardzo istotnej dla naszego kraju gałęzi nauki, techniki i gospodarki.

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A poinformował, że w dniu 28 maja 2024 roku powziął informację o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską pierwszego tzw. Istotnego Projektu Wspólnego Interesu Europejskiego („IPCEI”) mającego na celu wspieranie badań, innowacji i pierwszych wdrożeń przemysłowych produktów opieki zdrowotnej, a także innowacyjnych procesów produkcji farmaceutyków. W ramach zatwierdzonego projektu „IPCEI Med4Cure”, zgłoszonego wspólnie przez sześć państw członkowskich – Belgię, Francję, Hiszpanię, Słowację, Węgry i Włochy – Spółka została oficjalnie ogłoszona jednym z 11 i jedynym z Polski Partnerem Stowarzyszonym (ang. Associated Partner).

Konkurs Project Master to ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę licencjacką (w tym inżynierską), magisterską, podyplomową i doktorską z dziedziny zarządzania projektami, który jest organizowany przez stowarzyszenie IPMA Polska, we współpracy z Wydziałem Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

Jako patron branżowy Targów ITM Industry Europe – Przemysł Ery Cyfrowej zapraszamy na tegoroczną edycję 4-7 czerwca w Poznaniu. Dla naszych członków i sympatyków mamy zaproszenia na to kluczowe dla branży przemysłowej wydarzenie.

W ramach europejskiego projektu COMP-ECO uruchomiono ogólnodostępne repozytorium materiałów projektowych on-line.
W repozytorium dostępne są materiały z warsztatów technicznych i ogólnych przeprowadzonych w ramach projektu COMP-ECO przez przedstawicieli 2 wiodących europejskich uniwersytetów.

IZTECH oraz Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej, działające wspólnie w ramach Mazovia EDIH zapraszają przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na Konferencję “Oferta ekosystemu Mazowsza dla wspierania cyfryzacji MŚP” w ramach której odbędzie się również Warsztat innowacji cyfrowych – Wykorzystanie mikroelektroniki i fotoniki w transformacji cyfrowej MŚP.

NCP4Missions wraz z Komisją Europejską w dniu 21 maja 2024 zorganizowało wydarzenie brokerskie dotyczące Misji w „Horyzoncie Europa” i na rok 2024. Celem wydarzenia jest wsparcie w budowie konsorcjów na potrzeby nadchodzących zaproszeń do składania wniosków w ramach Work Programme Missions. Jedną z prezentacji przedstawiła Wiceprezeska IZTECH Katarzyna Walczyk-Matuszyk.

Partnerstwa europejskie włączają się w przygotowanie Work Programów w ramach Horyzontu Europa, tym samym mają znaczący wpływ na to jakie obszary tematyczne będą finansowane przez Unię Europejską. Branżowy Punkt Kontaktowy Zrównoważona Gospodarka serdecznie zaprasza do udziału w webinarium z cyklu „Poznaj z nami partnerstwa”, które odbędzie się 23 maja 2024 o godzinie 13:00.

XVII Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® odbędą się w Katowicach, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, w dniach 21-23 maja 2024. Jest to wydarzenie o szerokim zasięgu oddziaływania – interdyscyplinarnym, krajowym oraz międzynarodowym.

Międzynarodowe Targi Ekologii i Ochrony Środowiska INTARG® EKO 2024 odbędą się w dniach 21-23 maja 2024 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, równolegle z 17 edycją Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG®2024. 

Kolegium Elektorów wybrało nowego rektora Politechniki Śląskiej w kadencji 2024-2028. Funkcje tę piastować będzie prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk – obecny prorektor ds. nauki i rozwoju. Wybory odbyły się 23 kwietnia 2024 r. Rektor elekt zdobył 232 głosy na 295 oddanych.

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii objęła Patronatem Honorowym 15.FinTech & InsurTech Digital Congress, który odbędzie się 14 czerwca 2024 r. w The Westin Hotel w Warszawie. Eksperci branż fintech i insurtech spotkają się, aby przeanalizować kluczowe trendy wpływające na rozwój technologii sektora finansowego i ubezpieczeniowego.

Peter Droell, dyrektor ds. prosperity w Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji z końcem kwietnia 2024 odchodzi na emeryturę. Peter pracuje w Komisji Europejskiej od ponad 20 lat, zajmując stanowiska w obszarach związanych ze środowiskiem, negocjacjami w sprawie rozszerzenia, polityką przemysłową, innowacjami i badaniami. Był członkiem gabinetu komisarza ds. rozszerzenia Güntera Verheugena i szefem gabinetu komisarza ds. nauki i badań Janeza Potočnika.

Wiceprezeska IZTECH Katarzyna Walczyk-Matuszyk będzie prelegentką w czasie konferencji EARMA 2024, która w dniach 23-25 kwietnia 2024 odbywa się w duńskim Odense. W czasie panelu, w drugim dniu wydarzenia, poruszone zostaną zagadnienia związane z koncepcją Zielonego Zarządzania Projektami Badawczymi i Innowacyjnymi (Green RMA). 

W wywiadzie dla europejskiego portalu ScienceBusiness, Katarzyna Walczyk-Matuszyk – Wiceprezeska IZTECH, podkreśliła bezprecedensową szansę, jaką dają środki finansowe z polityki spójności oraz KPO na pobudzenie polskich inwestycji w prace badawcze i innowacyjne oraz na wzmocnienie pozycji Polski w dziedzinie nauki i technologii w UE i poza nią. Pieniądze mogą być szczególnie ważne dla dziedzin takich jak robotyka i sztuczna inteligencja. Ale finansom powinny towarzyszyć działania strategiczne. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na otwarcie naszego cyklu szkoleń, dedykowanego rozwojowi i innowacjom w obszarze Kluczowych Technologii Wspierających oraz Kluczowych Technologii Cyfrowych. Pierwsze webinarium – „Zagadnienia transformacji cyfrowej według Mazovia EDIH” – odbędzie się 24 kwietnia br. i zostanie poprowadzone przez ekspertów z Łukasiewicza-PIAP, IDEAS NCBR, FundingBox oraz CEZAMAT Politechniki Warszawskiej. To niepowtarzalna okazja, by zgłębić świat nowoczesnych technologii i ich zastosowanie w biznesie.

Prof. dr hab. inż. Thomas Skotnicki otrzymał prestiżowy grant ERC Advanced. W tej edycji tylko trzech naukowców z Polski otrzymało to wyróżnienie. Grant dla prof. T. Skotnickiego jest pierwszym ERC Advanced Grant dla naukowca z Politechniki Warszawskiej. Od 2008, kiedy przyznano granty pierwszy raz, wyróżnienie otrzymało łącznie tylko 9 polskich naukowców.

Innovation Coach jest projektem systemowym wdrażanym w ramach II Priorytetu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – Środowisko sprzyjające innowacjom. Skierowany jest do przedsiębiorców, którzy chcieliby prowadzić prace badawczo-rozwojowe, ale nie wiedzą, jak ten proces rozpocząć, a także nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków na działania B+R+I.

W trakcie przeprowadzonego w styczniu i lutym 2024 roku kompleksowego badania przeanalizowaliśmy 152 respondentów, w tym doktorantów, młodych profesjonalistów i naukowców z Węgier, Polski i Słowacji. Pomimo ich akademickich kompetencji i zróżnicowanych doświadczeń w swoich dziedzinach, wielu młodych badaczy spotyka się z trudnościami w nawiązywaniu współpracy z przemysłem oraz nie rozważa zakładania własnych firm.

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na IV Środkowoeuropejskie Forum Technologiczne – CETEF’24, które odbędzie się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w dniach 18-19 listopada 2024 r.

Szkolenie online: Ochrona własności intelektualnej

Tematyka spotkania dotyczy ochrony własności intelektualnej. Dowiesz się jakie są możliwości ochrony i jak funkcjonuje system ochrony własności przemysłowej. Poznasz pojęcia związane z własnością intelektualną, jej ochroną, wykorzystaniem i komercjalizacją. 

Data: 17.04.2024

Godzina: 10:00-12:00

II edycja Honorowego Wyróżnienia -Laur Technologii Przyszłości - Nowy Termin Zgłaszania Kandydatów!

Szanowni Państwo, zachęcamy do wskazywania kandydatów do naboru II edycji Honorowego Wyróżnienia Laur Technologii Przyszłości – przyznawanego przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii za wybitne osiągnięcia i zasługi dla rozwoju przełomowych technologii i unowocześnienia polskiego przemysłu wysokiej techniki.

Spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych!

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Państwu najlepsze życzenia – w tym zdrowia i pogody ducha, aby spotkania w gronie najbliższych odbywały się w atmosferze radości oraz bliskości.

Niech to będzie okres wytchnienia i odpoczynku przed dalszymi wyzwaniami roku 2024.

Prof. Teofil Jesionowski Rektorem Politechniki Poznańskiej w Kadencji 2024-2028

W dniu 25 marca 2024 roku Kolegium Elektorów Politechniki Poznańskiej dokonało wyboru Rektora Uczelni na kadencję 2024-2028. Po raz drugi powierzono tę funkcję prof. dr. hab. inż. Teofilowi Jesionowskiemu.

Start konsultacji publicznych dotyczących rewizji Krajowego Planu Odbudowy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej  poinformowało o rozpoczęciu w dn. 15 marca 2024 r. konsultacji publicznych dotyczących rewizji Krajowego Planu Odbudowy. To efekt prac nad przeglądem reform i inwestycji z KPO, które resort prowadził od stycznia. Zaproponowano  zmiany w 11 reformach i 22 inwestycjach. 

Konferencja prasowa w AGH z udziałem Ministra Obrony Narodowej - Kraków DIANA

Polski oddział akceleratora innowacji obronnych NATO – Krakow DIANA Accelerator – poprowadzą AGH i Krakowski Park Technologiczny. Celem sieci DIANA jest połączenie kompetencji naukowców, innowatorów oraz start-upów współpracujących nad rozwiązaniami „głębokich technologii” (ang. deep tech) z jednostkami sektora obronnego i wojskowego.

Innovation Coach w Regionach: Wielkopolska - 21.03.2024

Jak zaprojektować pomysł na innowację? Czym i dla kogo jest program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki? Jaka jest oferta dotacji dla przedsiębiorców z Wielkopolski? Między innymi na te pytania odpowiemy podczas pierwszego w tym roku spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców: Innovation Coach w Poznaniu.

Webinary Industry HE

Już od 19 marca 2024 o 13:00 Krajowy Punkt Kontaktowy programu Horyzont Europa zaprasza, na pierwsze webinarium z cyklu „Industry w HE po półmetku”, którego tematem przewodnim będą produkcja i budownictwo.

Zapraszamy do wzięcia udziału w trzeciej edycji Sympozjum, skupiającego się na procesach cyfryzacji i automatyzacji w metrologii masy. Jest to znakomita platforma do dyskusji o aktualnych trendach, przyszłości branży oraz prezentacji nowych rozwiązań technologicznych. Wydarzenie to jest adresowane do osób zainteresowanych metrologią naukową i procesami pomiaru masy, w tym specjalistów z zakresu nauki, przemysłu jak i studentów.

Raport CRIDO: Stan realizacji KPO

Raport wskazuje na szereg wyzwań, z jakimi Polska zmierzy się w procesie realizacji KPO, w tym ograniczony czas na wdrożenie projektów oraz potencjalne zagrożenie dla około 50% środków w ramach części dotacyjnej. Obejmuje on również zagadnienia związane z koniecznością rewizji planu, zwłaszcza w kontekście zwiększenia udziału sektora prywatnego w realizacji inwestycji, co może znacząco przyczynić się do przyspieszenia i zwiększenia efektywności planowanych przedsięwzięć.

II edycja Honorowego Wyróżnienia -Laur Technologii Przyszłości

Szanowni Państwo, zachęcamy do wskazywania kandydatów do naboru II edycji Honorowego Wyróżnienia Laur Technologii Przyszłości – przyznawanego przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii za wybitne osiągnięcia i zasługi dla rozwoju przełomowych technologii i unowocześnienia polskiego przemysłu wysokiej techniki.

Vigo Photonics SA z dofinansowaniem na projekt badawczy

Zarząd VIGO Photonics S.A. informuje, że opublikowano informację o umieszczeniu projektu Emitenta pt: “HyperPIC- Fotoniczne układy scalone do zastosowań w średniej podczerwieni” na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Priorytetu II. Środowisko sprzyjające innowacjom Działanie 2.10 IPCEI Nabór FENG.02.10-IP.01-002/23, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Forum Polityki Technologicznej - Podsumowanie

Odbudowa i rozwój sektora wysokich technologii ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia konkurencyjności polskiej gospodarki i przemysłu na europejskim i światowym rynku. Naukowcy, badacze i przedsiębiorcy gotowi są do podjęcia tego wyzwania. Ponad stuosobowa grupa wybitnych ekspertów reprezentujących te środowiska, zadeklarowała merytoryczne wsparcie dla rządu przy opracowaniu polskiej polityki technologicznej i strategii rozwoju wysokich technologii.

Światowy Dzień Inżyniera - 4 Marca

„Inżynierskie rozwiązania dla zrównoważonego świata” – pod takim hasłem obchodzony będzie tegoroczny Światowy Dzień Inżyniera, który od 5 lat promuje dokonania twórców techniki w ponad 100 krajach. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT połączyła to wyjątkowe święto z uroczystymi obchodami 30. Jubileuszowej edycji plebiscytu Przeglądu Technicznego (rok założenia 1866) o tytuł Złotego Inżyniera. Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem objął Marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Europejskie Dni Badań i Innowacji 2024

Coroczne sztandarowe wydarzenie Komisji Europejskiej dotyczące badań i innowacji gromadzi decydentów, badaczy i społeczeństwo, aby debatować nad kształtem przyszłości badań naukowych i innowacji w Europie i poza nią poprzez kluczowe debaty polityczne, możliwości finansowania i tworzenia sieci kontaktów oraz dedykowane warsztaty.

Forum Polityki Technologicznej

Za nami bardzo ważne wydarzenie – Forum Polityki Technologicznej, które odbyło się 19 lutego br. w Warszawskim Domu Technika NOT. Organizatorami byli: Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych oraz Rada Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN. Spotkanie poprowadził prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

EIC - kompleksowa oferta dla rozwoju innowacji

Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Centralna – zaprasza na szkolenie online: EIC – kompleksowa oferta dla rozwoju innowacji. Tematyka spotkania to możliwość uzyskania wsparcia w ramach EIC Pathfinder, Transition oraz Accelerator, zasady wsparcia, zmiany w procesie i wymagania na wszystkich etapach aplikowania i oceny. 

Badanie ekosystemu start-upowego w Polsce

 Ministerstwa Rozwoju i Technologii zaprasza do udziału w badaniu przeznaczonym dla start-upów, które będzie częścią raportu pt. „Monitoring działalności start-upów w Polsce: trendy technologiczne”. Wyniki badania pozwolą na opracowanie propozycji monitorowania działalności start-upów w Polsce.

Międzynarodowy konkurs z dziedziny zarządzania projektami

Konkurs polega na rozwiązaniu case study w sześcioosobowych zespołach złożonych z osób z całego świata. Na wypracowanie rozwiązania teamy mają 24h, a sam event odbywa się wirtualnie i w różnych strefach czasowych jednocześnie. Przez cały czas wydarzenia będzie można również słuchać przemówień prelegentów z całego świata! – Global eCollaboration Competition (GeCCo) 2024, organizowanym przez IPMA Young Crew Global.

 

Prezes IZTECH moderatorem na Konferencji "Studenci Zagraniczni w Polsce 2024"

Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce” od lat jest największym i najważniejszym w Polsce wydarzeniem, w czasie którego omawiane są najbardziej aktualne i ważne tematy z zakresu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Jest to wydarzenie “must be” dla wszystkich zaangażowanych w internacjonalizację szkolnictwa!

Komisja uruchamia pakiet na rzecz innowacji w dziedzinie sztucznej inteligencji w celu wsparcia start-upów i MŚP

Komisja uruchomiła pakiet środków wspierających europejskie przedsiębiorstwa typu start-up i MŚP w rozwoju godnej zaufania sztucznej inteligencji (AI), która jest zgodna z wartościami i przepisami UE. Wynika to z porozumienia politycznego osiągniętego w grudniu 2023 r.

Science Business: Niemcy, Francja i Polska ogłaszają „trójkąt weimarski” dla sztucznej inteligencji

Niemcy, Francja i Polska twierdzą, że państwa członkowskie będą musiały ściślej współpracować, jeśli UE ma dogonić USA i Chiny i opracować własne wersje sztucznej inteligencji, które wprowadzają innowacje do europejskiej gospodarki, ale są również zakorzenione w przepisach UE i zasadach demokratycznych.

Szkolenie online EIC Accelerator – EIC work programme 2024.

Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Centralna zaprasza na szkolenie online, pt. EIC Accelerator – EIC work programme 2024.

Konkurs na dyrektora Biura Promocji Nauki PolSCA w Brukseli

W serwisie BIP Polskiej Akademii Nauk opublikowane zostało ogłoszenie o konkursie na dyrektora Biura Promocji Nauki PolSCA w Brukseli.

POLSA: rok 2023 był świadkiem iście kopernikańskiego przewrotu dla technologii kosmicznych w Polsce

Rok 2023 nie tylko spełnił marzenia o polskim kosmosie, ale znacznie je przekroczył. Był świadkiem iście kopernikańskiego przewrotu dla technologii kosmicznych w Polsce – czytamy w komunikacie Polskiej Agencji Kosmicznej. 

Aktualizacja harmonogramu naborów na 2024 r. w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Na stronie programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki został opublikowany komunikat ws. aktualizacji harmonogramu naboru wniosków w FENG.

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.