Szukaj

Aktualności

EAIC Annual General Meeting 2024 w Warszawie z udziałem Prezesa IZTECH

Prezes IZTECH – Zygmunt Krasiński, wziął udział w spotkaniu Europejskiego Stowarzyszenia Konsultantów ds. Innowacji (EAIC – European Association of Innovation Consultants), które odbyło się 12 czerwca 2024 r. w Warszawie, w siedzibie polskiego członka organizacji, jak i IZTECH – CRIDO.  Wydarzenie zgromadziło ponad 45 konsultantów ds. innowacji z całej Europy, aby podzielić się spostrzeżeniami, omówić strategie i zaplanować przyszłość Stowarzyszenia.

W czasie spotkania podjęto dyskusję na temat:

  • kolejnego programu ramowego ds. Badań u Rozwoju UE,
  • temat wzmocnienia podejścia EAIC w celu dalszego wspierania profesjonalnych i etycznych praktyk w zakresie doradztwa w zakresie innowacji (Kodeks postępowania EAIC)
  • IN4SFS – Projektu realizowanego w ramach HorizonEurope – Sieć inwestycyjna dla start-upów zorientowanych na zrównoważony rozwój – w który zaangażowane są EAIC i jego firma członkowska ENCO
  • zagadnień związanych z udziałem w postepowaniach konkursowych, pracami EIC, krajowym funduszom ds. Badań i Innowacji, zarządzaniu projektami i sztuczną inteligencją.

Jednym z punktów wydarzenia była dyskusja panelowa, pt.: Niwelowanie luki innowacyjnej w Polsce: wyzwania i szanse, w której wzięli udział:

  • Piotr Dardziński (Politechnika Warszawska)
  • Jakub Kaczmarski (IQ Window / IQ Biozoom)
  • Aleksandra Ihnatowicz (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)
  • Javier Garcia Serrano (CDTI Innovacion)

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.