Szukaj
POLSKA IZBA GOSPODARCZA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII OFERUJE DO SPRZEDAŻY URZĄDZENIA LABORATORYJNE W BARDZO DOBRYM STANIE TECHNICZNYM. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PRZEDSTAWIONĄ PONIŻEJ OFERTĄ

Urządzenie testujące do badania współczynnika tarcia SCHATZ ANALYSE

OFERTA SPRZEDAŻY
(dane techniczne)

Oferowany do sprzedaży system pozwala na pomiar i certyfikację elementów złącznych (testowanie gwintów i określenie współczynnika tarcia) do max. 200 Nm przy użyciu serwo napędu o maksymalnym momencie 200 Nm i prędkości obrotowej maksymalnej 60 rpm. Dzięki zastosowanym przetwornikom momentu o zakresach 10, 50 oraz 200 Nm oraz przetwornikom siły mocującej o zakresach 15 kN/20Nm oraz 100kN/150Nm możliwe jest badanie wkrętów w granicach M3 a M12.

Moduł pomiarowy i kontrolny ANALYSE model 5413-2777/03/C

Urządzenie zgodne jest z minimalnymi wymaganiami określonymi poniżej i zapewnia akcesoria potrzebne do certyfikowania wkrętów według ISO 16047 oraz ISO 2320:

  • pomiary analogowe i przyrostowe jednostek momentu, siły, kąta, dystansu,
  • zakres pomiarowy momentu skręcającego od 10Nm do 200Nm,
  • zakres przetworników pomiaru momentu i kąta od 10Nm do 200Nm,
  • zakres przetworników siły mocującej i współczynnika tarcia 15kN do 150 kN,
  • wyposażone w oprogramowanie umożliwiające wizualizację wyników pomiarów we   współrzędnych: moment obrotowy/kąt skręcenia/czas próby,
  • wyposażone w oprogramowanie umożliwiające obliczenie całkowitego współczynnika tarcia, współczynnika tarcia na powierzchni przylegania pod łbem śruby, współczynnika tarcia na gwincie śruby,
  • integralną częścią zestawu jest sprzęt komputerowy,
  • kolumnowy system pracy (pionowy),
  • urządzenie jest wyposażone we wszystkie niezbędne akcesoria elektryczne (adapter, kabel pomiarowy, moduł startowy),
  • urządzenie jest wyposażone w niezbędne akcesoria mechaniczne (płytki pomiarowe, podstawy pomiarowe, listwy, podkładki itd.).

Urządzenie wyposażone jest także w uniwersalny mechaniczny zacisk z kluczem dynamometrycznym mocującym elementy złączne z gwintem w zakresie M3 do M12 oraz uchwyty przetworników

 Uwaga: zapytania dotyczące warunków sprzedaży uprzejmie prosimy kierować mailem pod adresem: sekretariat@iztech.pl podając dane nadawcy: nazwa firmy, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej, adres mailowy oraz numer telefonu służbowego. W przypadku zainteresowania zakupem większej liczby kontrahentów Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii zastrzega sobie prawo sprzedażyw formie przetargu.

Siemens, NX CAD, Pakiet: MACH 3 Mold Design - program do modelowania geometrii 3D (Licencja)

OFERTA SPRZEDAŻY
(dane techniczne)

 

SIEMENS NX CAD Mach3 jest częścią platformy NX (dawniej Unigraphics) — zintegrowanego rozwiązania do projektowania (CAD), symulacji (CAE) oraz produkcji (CAM). Dzięki integracji środowisk CAD/CAM/CAE NX zapewnia wsparcie na każdym etapie pracy inżynierskiej — od opracowywania koncepcji, poprzez projektowanie 3D, wykonanie dokumentacji płaskiej, analizy wytrzymałościowe, aż po produkcję.

Pakiet NX umożliwia łatwe wykorzystanie w tym samym środowisku najbardziej produktywnych metod modelowania – w tym bezpośredniego modelowania bryłowego i powierzchniowego, jak również modelowania parametrycznego i pozbawionego historii — w przypadku migracji modeli opracowanych w innych programach CAD. Pakiet pozwala na automatyzację działań, zarówno w oparciu o wiedzę zgromadzoną w przedsiębiorstwie na podstawie własnych doświadczeń firmy, jak również wiedzę pochodzącą z najlepszych praktyk przemysłowych — w oparciu o biblioteki materiałowe, normalia i wzory wykonań, a za sprawą wykorzystania tzw. „wizzardów” podpowiada projektantom i konstruktorom sprawdzone i zweryfikowane gdzie indziej rozwiązania. Platforma NX daje możliwość uproszczenia i zintegrowania zadań realizowanych przez zespoły zajmujące się planowaniem, projektowaniem koncepcyjnym, konstruowaniem, symulacjami oraz wytwarzaniem. NX jest wspierany przez dostarczane przez Siemens PLM Software rozwiązania Global Innovation Networks, które umożliwiają firmom podejmowanie ujednoliconych decyzji, opartych na zweryfikowanych w praktyce informacjach, na każdym etapie cyklu życia produktu.

 

SIEMENS, NX CAD, PAKIET: MACH 3 MOLD DESIGN – PROGRAM DO MODELOWANIA GEOMETRII 3D (LICENCJA) [NX13200]

Funkcje:

1) import i eksport geometrii 3D w najpopularniejszych formatach:

a)  STEP,

b)  IGES,

c)  Parasolid,

d)  DXF/DWG,

2) zaawansowane modelowanie powierzchniowe, zapewniające konstruowanie i modyfikację geometrii nawet najbardziej skomplikowanych detali i form,

3) modelowanie bezpośrednie geometrii bez dostępnej historii jej utworzenia, zapewniające swobodę modyfikowania przy użyciu prostych metod pchania, wciągania, usuwania i zastępowania ścianek oraz możliwość zapisania historii wykonanych operacji,

4) analiza technologiczności odlewu,

5) automatyczne generowanie powierzchni podziału formy,

6) opracowanie dokumentacji wykonawczej formy ciśnieniowej,

7) łączenie modeli 3D i rysunków 2D oraz innych dokumentów w pakiet zapisany w pojedynczym pliku,

8) licencja sieciowa umożliwiająca naprzemienną pracę na nielimitowanej liczbie stacji roboczych różnym operatorom.

Opis funkcjonalny:

Moduł

Opis

Synchronous technology

Umożliwia łatwe wykorzystanie w tym samym środowisku najbardziej produktywnych metod modelowania – w tym bezpośredniego modelowania bryłowego i powierzchniowego, jak również modelowania parametrycznego i pozbawionego historii.

Gateway

Zarządza systemem NX. Zapewnia interaktywne środowisko dla wszystkich produktów Unigraphics, dostęp do systemu pomocy HELP. Gateway jest modułem wymaganym przez wszystkie inne interaktywne aplikacje.

Solid Modeling

Umożliwia modelowanie hybrydowe, tzn. pozwala na łączenie obiektów modelowanych parametrycznie z modelami geometrycznymi nie sparametryzowanymi.

Feature Modeling

Umożliwia szybkie tworzenie i zmienianie fragmentów projektowanego elementu poprzez wykorzystanie wstępnie zdefiniowanych form geometrycznych (features) jako typowych cech konstrukcyjnych.

Freeform Modeling basic

Łącząc dwie techniki modelowania – bryłową i powierzchniową, umożliwia projektowanie powierzchni.

Freeform Modeling advanced

Moduł rozszerzający możliwości NX Freeform Modeling basic o dodatkowe zaawansowane funkcje do tworzenia powierzchni, edycji, uproszczenia modeli.

Assembly Modeling

Moduł ten pozwala nie tylko na tworzenie złożenia z wcześniej wykonanych części, lecz także na projektowanie części w kontekście złożenia oraz na tworzenie modeli wzorcowych (master models) tych części, czyli na pracę metodą „top — down”.

Translatory

Opracowane w systemie NX translatory IGES, DWG/DXF, STEP AP203 oraz STEP AP214 umożliwiają szeroką i sprawną wymianę modeli i rysunków z praktycznie wszystkimi liczącymi się aplikacjami CAD/CAM. Dodatkowo system wczytuje pliki Parasolid, Solid Edge, Solid Works.

2D Exchange

Moduł 2D Exchange rzutuje części 3D w NX na płaszczyznę rysunku lub widoku, tworząc dokumentację wykonawczą.

Drafting

Moduł ten pozwala na szybkie wykonywanie dokumentacji technicznej na podstawie modeli.

Sheet Metal design

Moduł Sheet Metal Design zawiera podstawowe narzędzia do modelowania elementów giętych z blach.

Rapid Prototyping

Złącze do systemów szybkiego prototypowania (złącze do generowania plików STL).

Web Express

Moduł NX Web Express jest narzędziem HTML-owym, które pozwala na tworzenie szczegółowej dokumentacji części składowych lub złożeń w oparciu o informację w pliku części NX.

Xpress Review

XpresReview pozwala na łączenie modeli 2D i 3D oraz innych dokumentów w pakiet zapisany w pojedynczym pliku, co znacznie usprawnia komunikację.

3D Annotation (GD&T, PMI)

Moduł przeznaczony do wstawiania oznaczeń odchyłek kształtu i położenia już na etapie modelowania 3D, jak i wykonywania dokumentacji płaskiej.

Product Validation

Dostarcza zautomatyzowanych, konfigurowalnych narzędzi, które pozwalają na kontrolę spójności bryły.

User Defined Features

Pozwala w sposób interakcyjny tworzyć rodziny części i cech konstrukcyjnych ( np. rowków) zdefiniowanych przez użytkownika (UDF) w celu ich późniejszego zastosowania.

Stress and Vibration

Moduł ten za pomocą kreatorów pozwala na analizę rozkładu naprężeń wynikłych z obciążenia lub wibracji dla pojedynczych części.

Teamcenter Client and Visualization

Środowisko dostępowe do zarządzania danymi z możliwością wizualizacji w systemie Teamcenter.

Molded Part Validation

MPV pozwala na analizę pochyleń z dodatkowym przypisaniem do matryca/stempel, co pozwala na analizę technologiczności odlewu.

Mold Wizard

Ten moduł NX automatyzuje proces projektowania form wtryskowych podpowiadając konstruktorowi sposób postępowania oparty na najlepszych, sprawdzonych wzorcach, w tym pozwala na automatyczne generowanie powierzchni podziału formy.

 

 

 

Uwaga: zapytania dotyczące warunków sprzedaży/licencji uprzejmie prosimy kierować mailem pod adresem: sekretariat@iztech.pl podając dane nadawcy: nazwa firmy, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej, adres mailowy oraz numer telefonu służbowego. W przypadku zainteresowania zakupem/licencją większej liczby kontrahentów Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii zastrzega sobie prawo sprzedaży w formie przetargu.

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.