Szukaj
Close this search box.
POLSKA IZBA GOSPODARCZA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII OFERUJE DO SPRZEDAŻY URZĄDZENIA LABORATORYJNE W BARDZO DOBRYM STANIE TECHNICZNYM. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PRZEDSTAWIONĄ PONIŻEJ OFERTĄ

Urządzenie testujące do badania współczynnika tarcia SCHATZ ANALYSE

OFERTA SPRZEDAŻY
(dane techniczne)

Oferowany do sprzedaży system pozwala na pomiar i certyfikację elementów złącznych (testowanie gwintów i określenie współczynnika tarcia) do max. 200 Nm przy użyciu serwo napędu o maksymalnym momencie 200 Nm i prędkości obrotowej maksymalnej 60 rpm. Dzięki zastosowanym przetwornikom momentu o zakresach 10, 50 oraz 200 Nm oraz przetwornikom siły mocującej o zakresach 15 kN/20Nm oraz 100kN/150Nm możliwe jest badanie wkrętów w granicach M3 a M12.

Moduł pomiarowy i kontrolny ANALYSE model 5413-2777/03/C

Urządzenie zgodne jest z minimalnymi wymaganiami określonymi poniżej i zapewnia akcesoria potrzebne do certyfikowania wkrętów według ISO 16047 oraz ISO 2320:

 • pomiary analogowe i przyrostowe jednostek momentu, siły, kąta, dystansu,
 • zakres pomiarowy momentu skręcającego od 10Nm do 200Nm,
 • zakres przetworników pomiaru momentu i kąta od 10Nm do 200Nm,
 • zakres przetworników siły mocującej i współczynnika tarcia 15kN do 150 kN,
 • wyposażone w oprogramowanie umożliwiające wizualizację wyników pomiarów we   współrzędnych: moment obrotowy/kąt skręcenia/czas próby,
 • wyposażone w oprogramowanie umożliwiające obliczenie całkowitego współczynnika tarcia, współczynnika tarcia na powierzchni przylegania pod łbem śruby, współczynnika tarcia na gwincie śruby,
 • integralną częścią zestawu jest sprzęt komputerowy,
 • kolumnowy system pracy (pionowy),
 • urządzenie jest wyposażone we wszystkie niezbędne akcesoria elektryczne (adapter, kabel pomiarowy, moduł startowy),
 • urządzenie jest wyposażone w niezbędne akcesoria mechaniczne (płytki pomiarowe, podstawy pomiarowe, listwy, podkładki itd.).

Urządzenie wyposażone jest także w uniwersalny mechaniczny zacisk z kluczem dynamometrycznym mocującym elementy złączne z gwintem w zakresie M3 do M12 oraz uchwyty przetworników

 Uwaga: zapytania dotyczące warunków sprzedaży uprzejmie prosimy kierować mailem pod adresem: sekretariat@iztech.pl podając dane nadawcy: nazwa firmy, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej, adres mailowy oraz numer telefonu służbowego. W przypadku zainteresowania zakupem większej liczby kontrahentów Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii zastrzega sobie prawo sprzedażyw formie przetargu.

Pełzarka Zwick Kappa 50LA

OFERTA SPRZEDAŻY
(dane techniczne)

Rama obciążeniowa, model podłogowy do badań długoczasowych do 100.000 godzin:

 • zakres obciążeń 50 kN,
 • czterokolumnowa konstrukcja ramy wytrzymałościowej oraz wrzeciona regulującego, o skoku co najmniej 150 mm,
 • sterowanie w zamkniętym obwodzie regulacji, w sprzężeniu zwrotnym od sensorów siły i wydłużenia,
 • wymiary przestrzeni roboczej bez oprzyrządowania:
  – wysokość minimalna 1500 mm,
  – szerokość minimalna 500 mm,
 • wrzeciono sterowalne w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego do regulowania poziomem dźwigni podczas badania,
 • niskotarciowe łożyskowanie,
 • dźwignia z przełożeniem 20:1 z czujnikami zbliżeniowymi oraz zapewniająca klasę dokładności 1 wg EN ISO 7500-1 od 0,5% nominału,
 • łańcuch obciążeniowy z wstępnie obciążoną sprężyną oraz głowicą pomiarową siły w osi sprężyny, do regulacji pełzarki w sprzężeniu zwrotnym,
 • wibroizolatory na stopach ramy,
 • zastosowanie urządzenia: pełzanie, relaksacja, pełzanie szczeliny.

Cyfrowa elektronika sterująco-pomiarowa:

 • sterowanie w zamkniętym obwodzie regulacji, w sprzężeniu zwrotnym od sensorów siły i wydłużenia,
 • regulacja adaptacyjna: automatyczny dobór parametrów sterowania w zależności od właściwości próbki badawczej, będącej elementem zamkniętego obwodu regulacji,
 • regulacja siły podczas zamykania uchwytów: zabezpieczenie próbki przed nadmiernym obciążeniem próbki powstającym podczas zamykania uchwytów,
 • częstotliwość synchronicznego próbkowania wszystkich kanałów pomiarowych i sterujących min. 200 kHz,
 • częstotliwość synchronicznego przesyłania grup pomiarowych do jednostki komputera przynajmniej 500 Hz,
 • pomiar siły do przynajmniej 160% nominału głowicy celem rejestracji przeciążeń,
 • jednostka elektroniki zintegrowana po stronie maszyny, bez możliwości stosowania kart wywartościowujących instalowanych w jednostce komputera PC sterującego maszyną.


Wyposażenie do badań wysokotemperaturowych do 1200°C:

 • otwierany trójstrefowy piec o zakresie temperatur od 80°C do 1200°C na regulowanym stelażu o automatycznym pionowym pozycjonowaniu wzdłuż próbki,
 • 3 termopary do nadzorowania temperatury pieca oraz 3 termopary do nadzorowania temperatury na próbce, ogrzewana strefa robocza pieca o wysokości 300 mm,
 • uchwyty wysokotemperaturowe do próbek okrągłych z gwintem M8 wraz z cięgnami z układem osiowania,
 • 3 kanałowy sterownik do pieca zintegrowany w ramie obciążeniowej, zapewniający gradient temperatury na próbce nie większy niż +/- 2K,
 • automatyczna regulacja temperatury na próbce w zakresie od 80°C do 1200°C,
 • ekstensometr wysokotemperaturowy z układem pomiarowym składającym się z 2 czujników o rozdzielczości co najmniej 0,1 μm, z regulowaną bazą pomiarową L0 w zakresie od 16 do 50 mm, zakres pomiarowy co najmniej 25 mm.

                               Oprogramowanie do testów wytrzymałościowych w języku polskim – pakiet metod testowych do badań pełzania.

 Uwaga: zapytania dotyczące warunków sprzedaży uprzejmie prosimy kierować mailem pod adresem: sekretariat@iztech.pl podając dane nadawcy: nazwa firmy, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej, adres mailowy oraz numer telefonu służbowego. W przypadku zainteresowania zakupem większej liczby kontrahentów Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii zastrzega sobie prawo sprzedażyw formie przetargu.

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.