Szukaj

Rada Izby

III Kadencja 2021 – 2025

 

Przewodniczący Rady Izby

Jerzy Buzek

Wiceprzewodniczący Rady Izby

Ryszard Pregiel

Wiceprzewodniczący Rady Izby

Tadeusz Więckowski

Członek Rady Izby

Maciej Adamkiewicz

Członek Rady Izby

Adam Bugajczuk

Członek Rady Izby

Barbara Juszczyk

Członek Rady Izby

Wojciech Kamieniecki

Członek Rady Izby

Michał Kleiber

Członek Rady Izby

Jerzy Lis

Członek Rady Izby

Arkadiusz Mężyk

Członek Rady Izby

Leszek Rafalski

Członek Rady Izby

Roman Szwed

Członek Rady Izby

Piotr Szynkarczyk

Członek Rady Izby

Wojciech Wajda

Członek Rady Izby

Lucyna Woźniak

Zarząd Izby

III Kadencja 2021 – 2025

 

Prezes Izby
Dyrektor Generalny

Zygmunt Krasiński

Wiceprezes Izby

Katarzyna Walczyk-Matuszyk

Wiceprezes Izby

Piotr Szynkarczyk

Honorowy Prezes Izby

Ryszard Pregiel

Komisja Rewizyjna

III Kadencja 2021 – 2025

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Śmieszek

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Tadeusz Kulik

Członek Komisji Rewizyjnej

Danuta Ciechańska

Członek Komisji Rewizyjnej

Piotr Wojciechowski

Członek Komisji Rewizyjnej

Jerzy Szymura

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.