członek Rady Izby

Prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak

Absolwentka Wydz. Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Doktorat i habilitację uzyskała w Polskiej Akademii Nauk, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych w Łodzi. Po doktoracie spędziła 2 lata w Kings College London na stażu podoktorskim w zespole prof. Colina Reese pracując nad syntezą pochodnych RNA.

Prof. Lucyna Woźniak jest Kierownikiem Katedry Biologii Medycznej i Zakładu Biologii Strukturalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz wice-dyrektorem Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół molekularnych markerów cukrzycy ciążowej (GDM) w możliwej profilaktyce i diagnostyce cukrzycy typu 2 u kobiet z wykorzystaniem narzędzi biologii molekularnej oraz technik metabolomicznych.

Od 2012 roku pełni funkcję Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Jest Przewodniczącą Rady Naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członkinią Rad naukowych CBMM PAN i IBM PAN oraz Studium Medycyny Molekularnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prof. Woźniak jest członkinią Rady Nadzorczej oraz Strategicznej Rady Innowacji EIT HEALTH, a także Przewodniczącą Rady Nadzorczej EIT HEALTH Innostars, Przewodniczącą Naukowej Rady Doradczej (Life Sciences) Vrije Universitet w Brukseli (Belgia) oraz członkinią Rady Wysokiego Szczebla do opracowania maksymalizacji impaktu Programów Ramowych Unii Europejskiej (Grupa Pascala Lamy’ego; raport Lab-Fab-App). Od 2019 jest przewodniczącą Kolegium Doradców Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.