Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek

Pełnomocnik ds. Współpracy z Nauką i Przemysłem w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Wieloletni Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych, Honorowy Vice – Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych w Polsce, Wiceprzewodniczący Rady Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu, Członek Akademii Inżynierskiej w Polsce, Prezes SITMN. Menager  i naukowiec z wieloletnim doświadczeniem. Od 1975r do 2019r (z pięcioletnią przerwą na pracę w KGHM) – Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Prof. Zbigniew Śmieszek jest autorem i współautorem wielu prac naukowo-badawczych,  publikacji krajowych i zagranicznych, patentów. Współautorem wielu wdrożeń wyników prac badawczych w przemyśle metali nieżelaznych. Prof. Śmieszek jest autorem wielu referatów na  krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowo-technicznych, których często jest organizatorem i przewodniczącym. Prof. Laureat wielu nagród i wyróżnień z zakresu nauki i techniki.

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.