Szukaj

Zostań członkiem

Dołącz do nas

Członkostwo w Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii to doskonała okazja dla firm i instytucji badawczych związanych z branżą technologiczną, aby wzmocnić swoją pozycję na rynku i zwiększyć swoje szanse na rozwój.
Dlaczego warto zostać członkiem IZTECH?
 • Bądź częścią silnej społeczności nowych technologii tworzonej przez ponad 100 kluczowych firm, uczelni, instytutów naukowych i badawczych oraz instytucji otoczenia biznesu, a także Partnerów IZTECH działających we wszystkich regionach Polski
 • Pokaż swoim partnerom i klientom, że należysz do prestiżowej organizacji aktywnej na arenie międzynarodowej
 • Zyskaj dostęp do wiedzy i doświadczenia liderów branży, możliwość nawiązywania kontaktów biznesowych i zdobądź nowych klientów korzystając ze współpracy z firmami członkowskimi Izby
 • Współpraca z IZTECH to także szansa na reprezentowanie swoich interesów w relacjach z administracją Państwową oraz w innymi instytucjami, co może przynieść korzyści zarówno dla firmy, jak i dla całej branży technologicznej w Polsce
 • Uzyskaj wsparcie eksperckie i doradztwo prawne z zakresu realizacji projektów B+R i wdrożeń nowych rozwiązań technologicznych
 • Znajdź najlepsze  innowacyjne rozwiązanie, które pomoże Ci rozwinąć biznes przy współpracy z jednostkami naukowymi i firmami zrzeszonymi w Izbie
 • Rozwijaj swoje CV, będąc aktywnym członkiem stałych Komitetów i grup tematycznych IZTECH
 • Bierz udział w wydarzeniach budujących międzynarodowe konsorcja, partnerstwa i relacje biznesowe
 • Buduj markę Polski jako ważnego gracza w rozwoju technologicznym Europy i włącz się aktywnie w przygotowanie CETEF – kluczowego w regionie międzynarodowego wydarzenia technologicznego
 • Uzyskaj bezpłatny dostęp do wydarzeń online (webinarów, wydarzeń networkingowych i prezentacji)
 • Promuj z nami osiągnięcia polskiego przemysłu wysokich technologii i ośrodków naukowych
 • Bądź na bieżąco z aktualnymi inicjatywami międzynarodowymi za pośrednictwem naszego Newslettera „Horyzont Europa i Fundusze Europejskie”
DOŁĄCZ DO POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII i zyskaj partnera, który pomoże Ci osiągnąć sukces w biznesie.

 

Procedura

Kandydat na członka Izby składa drogą elektroniczną lub pocztową deklarację członkostwa na formularzu właściwym dla danego podmiotu. Decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do Izby podejmuje Zarząd Izby w formie uchwały w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania deklaracji członkostwa, zawiadamiając pisemnie kandydata o jej treści.

Członkiem Izby może być każdy podmiot gospodarczy, który chce współdziałać w realizacji jej celów statutowych.

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.