Search

Manage the Future!

ENTERPRISES
0 %
UNIVERSITIES
0 %
SCIENTIFIC AND RESEARCH INSTITUTES
0 %
OTHER
0 %
ABOUT IZTECH

The Chamber’s mission is to integrate the high-tech environment, support high-tech initiatives, digital and energy transformation, develop international cooperation and promote Polish technological solutions in Europe and around the world. The main objective of the Chamber’s is to stimulate the development of knowledge-based entrepreneurship and comprehensive assistance to its members in achieving commercial success of their innovative projects in the field of advanced technologies.

NEWS

We are honored and pleased to invite you to participate in the 6th ETV FORUM entitled “New contexts, partnerships and pathways for market acceptance and recognition of Environmental Technology Verification as a catalyst of green transformation” which will take place on June 18, 2024, at the ADN Conference Center in Warsaw.

Director for Prosperity, Directorate-General Research and Innovation, European Commission Peter Dröll will retire at the end of April 2024
Peter has been working in the European Commission for more than 20 years with positions in environment, enlargement negotiations, industry policy, innovation and research. He was a Cabinet member of Enlargement Commissioner Günter Verheugen and Head of Cabinet of the Science and Research Commissioner Janez Potočnik.

Vice-President of IZTECH Katarzyna Walczyk-Matuszyk will be a speaker during the EARMA 2024 conference, which takes place in Odense, Denmark on April 23-25, 2024. During the panel, on the second day of the event The concept of green management of R&I projects will be presented. Discussion will be focus on how to foster green innovations in organizations and meet the recent requirements deriving from the Green Deal priorities and targeting the 2030 EU zero emission and OECD sustainable development goals.

THE CHAMBER`S AUTHORITIES

COUNCIL OF THE CHAMBER

COUNCIL OF THE CHAMBER

BOARD OF THE CHAMBER

BOARD OF THE CHAMBER

AUDIT COMMITTEE

AUDIT COMMITTEE

Contact

22 Taborowa Str.
02-699 Warsaw
phone. + 48 22 651 73 87 email. office@iztech.pl

Information

Follow us

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.