Manage the Future!

IZTECH MEMBERS

0 %
ENTERPRISES
0 %
UNIVERSITIES
0 %
SCIENTIFIC AND RESEARCH INSTITUTES
0 %
OTHER
ABOUT IZTECH

The Chamber’s mission is to integrate the high-tech environment, support high-tech initiatives, digital and energy transformation, develop international cooperation and promote Polish technological solutions in Europe and around the world. The main objective of the Chamber’s is to stimulate the development of knowledge-based entrepreneurship and comprehensive assistance to its members in achieving commercial success of their innovative projects in the field of advanced technologies.

NEWS

Member states confirm former EU auditor as new commissioner for research, innovation and education, replacing Mariya Gabriel. Iliana Ivanova is the new EU commissioner.

It is our great pleasure to invite you to the 4th Central European Technology Forum – CETEF’24 which will be held at the Auditorium Maximum of the Jagiellonian University in Krakow, Poland, on May, 20-21, 2024.

During the event we’ll discuss calls of Cluster 4 (Digital, industry and space – including those related to raw materials and the Processes4Planet Partnership) and Cluster 5 (Climate, energy and mobility).

THE CHAMBER`S AUTHORITIES

COUNCIL OF THE CHAMBER

COUNCIL OF THE CHAMBER

BOARD OF THE CHAMBER

BOARD OF THE CHAMBER

AUDIT COMMITTEE

AUDIT COMMITTEE

Contact

22 Taborowa Str.
02-699 Warsaw
phone. + 48 22 651 73 87 email. office@iztech.pl

Information

Follow us

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.