Search
About IZTECH

Polish Chamber of Commere for High Technology (IZTECH)

It was established in 2008 as a non-profit organization associating scientific institutions, universities, high-tech enterprises and other economic entities operating in various technological sectors. The Chamber’s mission is to integrate the high-tech environment, support high-tech initiatives, digital and energy transformation, develop international cooperation and promote Polish technological solutions in Europe and around the world. The main objective of the Chamber’s is to stimulate the development of knowledge-based entrepreneurship and comprehensive assistance to its members in achieving commercial success of their innovative projects in the field of advanced technologies. Our members are mentioned as outstanding innovators, creators of patents and new technologies that have an impact on the dynamic economic development of Poland. Our representatives sit in national and EU organizations, parliamentary committees, giving opinions on bills of economic importance. The Chamber is the organizer of international and national forums for exchanging the experience of engineering staff. The key undertaking is the Central European Technology Forum – CETEF, organized under the auspices of the European Commission and under the patronage of the European Parliament, in cooperation with technical universities and high-tech industry since 2014. Within the Chamber, there is the IZTECH Working Group for the EU Research and Innovation Framework Program Horizon Europe, whose mission is to represent the voice of the Polish community in the field of EU research and innovation policy and EU Framework Programs on the national and European forum and to initiate joint projects. IZTECH is the founder of the Center for Prospective Technology Applications – CEZATECH.

 

Detailed tasks of the Polish Chamber of Commerce for High Technology:

 1. promotion of high-tech entrepreneurship, achievements of Chamber Members and creators of advanced technologies
 2. inspiring changes in the legal status conducive to the development of entrepreneurs operating in the field of advanced technologies and cooperation in this respect with state authorities and administration
 3. organizational, legal and financial consultancy in the field of creating new high-tech enterprises and supporting entrepreneurs in the initial stages of growth
 4. activities aimed at creating entrepreneurs with a strong position on the domestic and foreign markets
 5. supporting innovative initiatives of the Chamber Members, in particular by cooperating in obtaining external sources of financing for their research, manufacturing and service activities in the field of advanced technologies, including funds from the state budget and European Union funds
 6. cooperation with financial institutions, banks and venture capital funds, including seed capital funds
 7. supporting members of the Chamber in attracting domestic and foreign partners and investors
 8. promoting products and services provided by the Members of the Chamber and conducting marketing and exhibition activities for them
 9. promoting the use of scientific research results in the economy and innovative entrepreneurship based on scientific achievements
 10. taking actions to expand the cooperation of entrepreneurs with research and development and scientific units as well as technology transfer
 11. providing support in the protection of intellectual and industrial property, in particular in foreign legal areas
 12. facilitating access to information and advice for members of the Chamber, including the development of expert opinions, studies and analyzes regarding the development of advanced technology entrepreneurship
 13. conducting training and publishing activities

Contact

22 Taborowa Str.
02-699 Warsaw
phone. + 48 22 651 73 87 email. office@iztech.pl

Information

Follow us

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.