News

Iliana Ivanova officially appointed commissioner

Member states confirm former EU auditor as new commissioner for research, innovation and education, replacing Mariya Gabriel. Iliana Ivanova is the new EU commissioner.

CETEF'24 - SAVE THE DATE

It is our great pleasure to invite you to the 4th Central European Technology Forum – CETEF’24 which will be held at the Auditorium Maximum of the Jagiellonian University in Krakow, Poland, on May, 20-21, 2024.

Sustainable Economy in Horizon Europe International Matchmaking&Networking - Register NOW!

During the event we’ll discuss calls of Cluster 4 (Digital, industry and space – including those related to raw materials and the Processes4Planet Partnership) and Cluster 5 (Climate, energy and mobility).

Women in Tech Summit

After last year’s success of the Perspektywy Women in Tech Summit, which was attended by over 8,000 people from 84 countries around the world and conducted by over 500 experts from the Tech & IT industry – the largest conference for women in new technologies in Europe and Asia will be hosted in Warsaw this summer!

EARMA conference

President of Iztech Zygmunt Krasiński and Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Chairwoman of the Iztech Working Group for the EU Research and Innovation Framework Program Horizon Europe, are actively participating in the EARMA conference, which takes place on April 24-26 in Prague, Czech Republic.

European Reserarch & Innovation Framework

Position Paper on the past, present nad future of the European Reserarch & Innovation Framework programmes 2014-2027, prepared by the IZTECH Working Group for the EU Research and Innovation Framework Program Horizon Europe (2021-2027) as part of the consultation of the European Commission.

We wish you a peaceful and joyful Easter!

The pre-Easter period is a good time to summarize the main activities of the Polish Chamber of Commerce for High Technology carried out in Q1 2023.

IZTECH Working Group for the EU Research and Innovation Framework Program Horizon Europe (2021-2027)

The Working Group appointed by the President of the Polish Chamber of Commerce for High Technologies (IZTECH) is a grassroots Think Thank gathering representatives of organizations associated within IZTECH and invited experts who have experience and knowledge in the field of European Union Framework Programs and project implementation.

Contact

22 Taborowa Str.
02-699 Warsaw
phone. + 48 22 651 73 87 email. office@iztech.pl

Information

Follow us

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.