Szukaj
CETEF'24 - SAVE THE DATE

SAVE THE DATE

It is our great pleasure to invite you to the 4th Central European Technology Forum – CETEF’24 which will be held at the Auditorium Maximum of the Jagiellonian University in Krakow, Poland, on November, 18-19, 2024. 
CETEF has been a flag event organised under the auspices of the European Commission and  under the patronage of the European Parliament by the Polish Chamber of Commerce for High Technology (IZTECH) in co-operation with universities, research institutes and high-tech industries since 2014. Next year’s edition of the Forum will be organised by IZTECH, AGH University of Krakow and Polish Federation of Engineering Associations.
We anticipate over 1000 representatives of technology providers, down-stream industry users, scientific organizations, engineering associations, governmental and financial institutions, including personal participation of the Commissioner for Research, Science and Innovation and the Chairman of the Committee on Industry, Research and Energy of the European Parliament.
The Forum will be an ideal opportunity to discuss and share with other stakeholders representing 16 countries of Central Europe, findings and build partnerships that will shape the European technology and industry of tomorrow. The Forum is also expected to put forward some new ideas and proposals aiming at implementing the European technological and scientific agenda for years 2025-2030.  
Join us in Krakow!
More information soon at: www.cetef.eu

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.