Szukaj
Zarządzanie innowacjami

WSPÓŁPRACA

Eksperci IZTECH od lat zaangażowani są w działania mające na celu rozwijanie współpracy z partnerami w obszarze zarządzania projektami badawczymi, do których należą:

  • European Association of Research Managers and Administrators (EARMA)
  • Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych (KRAB)
  • International Network of Research Management Societies (INORMS)
  • International Project Management Association (IPMA Polska)

Prowadzone są działania na rzecz profesjonalnego zarządzani projektami innowacyjnymi i zwiększenia widoczności polskich menadżerów i administratorów badań (RMA) na arenie międzynarodowej.

DZIAŁANIA IZTECH

– Współpraca w zakresie rozpowszechniania ankiety The Research Administration as a Profession (RAAAP) Survey – 2022, INORMS,

– Wkład w przygotowanie rozdziału dotyczącego rozwoju profesji menadżerów i administratorów badań (RMA) do wydawnictwa „RMA Handbook” opracowywanego w ramach międzynarodowej sieci INORMS.

– Strategiczna grupa ekspercka EARMA: dyskusja and strategią dla europejskiego środowiska menadżerów i administratorów badań na lata 2024-2028 – „EARMA Strategy Meeting”, Sofia, 11-13.10.2022 r.

– Przygotowanie i prowadzenie sesji tematycznej na „EARMA Conference Prague 2023” – tytuł sesji „Widening countries – where are the real gaps? Opportunities and barriers for research and innovation performance in Widening countries and the role of RMA” (26.04.2023 r.).

– Współpraca w ramach Komitetu Certyfikacji PM IPMA Polska

– Współpraca w ramach Kapituły Konkursu Project Master

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.