Szukaj
CETEF'24 - SAVE THE DATE

SAVE THE DATE

 Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na IV Środkowoeuropejskie Forum Technologiczne – CETEF’24, które odbędzie się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w dniach 18-19 listopada 2024 r.
CETEF to kluczowe przedsięwzięcie organizowane od 2014 roku przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii (IZTECH) pod auspicjami Komisji Europejskiej i pod patronatem Parlamentu Europejskiego, we współpracy
z uczelniami, instytutami badawczymi i przemysłem wysokich technologii.
Przyszłoroczna edycja Forum organizowana jest przez IZTECH, Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica
w Krakowie oraz NOT – Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.
Przewidujemy udział ponad 1000 przedstawicieli dostawców i użytkowników końcowych technologii, organizacji naukowych, stowarzyszeń inżynierskich, instytucji rządowych i finansowych, w tym osobisty udział Komisarza UE ds. Badań, Nauki
i Innowacji oraz Przewodniczącego Komitetu Przemysłu, Badań i Energii Parlamentu Europejskiego.
Forum będzie idealną okazją do dyskusji i dzielenia się z partnerami reprezentującymi 16 krajów Europy Środkowej, doświadczeniami w zakresie budowania partnerstw i sieci współpracy, które będą kształtować europejską technologię
i przemysł jutra. Oczekuje się również, że Forum przedstawi nowe pomysły i propozycje mające na celu realizację europejskiej agendy naukowo-technicznej na lata 2025-2030.
Dołącz do nas w Krakowie!
Więcej informacji wkrótce na stronie www.cetef.eu

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.