Szukaj

Aktualności

Podsumowanie Uroczystego Posiedzenia Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii

Serdecznie dziękujemy wszystkim wybitnym osobistościom, którzy zaszczycili nas obecnością na Uroczystym Posiedzeniu Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii z okazji jej XV-lecia,  które odbyło się w dniu 3 lipca 2023r. w gościnnych progach Muzeum Gazowni Warszawskiej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie.

Obradom z udziałem ponad 100 czołowych przedstawicieli świata nauki i technologii, przewodził przewodniczący Rady Izby, prof. Jerzy Buzek. Podziękowania  za wygłoszenie inspirujących wystąpień składamy – Ministrowi Wojciech Murdzkowi (Ministerstwo Edukacji i Nauki), Ministrowi Pawłowi Lewandowskiemu (Ministerstwo Cyfryzacji), prof. Arkadiuszowi Mężykowi (Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich), p. Ewie Mańkiewicz Cudny (Prezes Zarządu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT), prof. Henrykowi Skarżyńskiemu (Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych) oraz  prof. Tadeuszowi Burczyńskiemu (Przewodniczący Rady Jednostek Naukowych Polskiej Akademii Nauk).

O historii Izby i drodze ku technologiom przyszłości mówił prof. Ryszardowi Pregielowi (Honorowy Prezes Izby, Wiceprzewodniczący Rady Izby), któremu zawdzięczamy utworzenie Izby i główne przedsięwzięcia. Zaś wyzwania i szanse dla Polski w europejskiej współpracy naukowej i technologicznej przestawił obszernie prezes Izby dr Zygmunt Krasiński.

Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik, wręczył Izbie na ręce Przewodniczącego Rady Izby, prof. Jerzego Buzka oraz Prezesa Izby, Zygmunta Krasińskiego, Medal Pamiątkowy PRO MASOVIA za wybitne zasługi i całokształt działalności na rzecz regionu mazowieckiego.

Miłym akcentem uroczystości było wręczenie wyróżnienia Laur Technologii Przyszłości w dwóch kategoriach:

  1. szczególne osiągnięcia we wdrażaniu przełomowych technologii do praktyki gospodarczej. Laur dla p. Wojciecha Wajdy, prezesa Zarządu WASKO S.A.
  2. zasługi w działalności państwowej publicznej i organizacyjnej dla rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii. Laur dla p. Ewy Mańkiewicz-Cudny, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna.

Aby osiągnąć zakładane cele we współpracy europejskiej, musimy działać w wielkim porozumieniu. Zapraszamy oo wspólnego działania na rzecz zwiększenia poziomu innowacyjności Polski i rozwoju wysokich technologii.

Serdecznie dziękujemy za obecność i liczymy na dalszą tak owocną współpracę w kolejnych latach działalności Izby!

Zdjęcia: Edward Piekarski (IZTECH)

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.