Search
Close this search box.

NEWS

Iliana Ivanova officially appointed commissioner

Photo: Christophe Licoppe / European Union
It’s official: Iliana Ivanova is the new EU commissioner for research, innovation and education, after EU ministers and European Commission president Ursula von der Leyen confirmed the appointment today.

Ivanova starts the job at a decisive time for her portfolio, with major evaluations of the €95.5 billion Horizon Europe research programme and the €26.2 billion Erasmus+ education programme underway, and the first moves to shape the next EU research framework programme now in hand.

A former MEP and member of the European Court of Auditors, Ivanova was nominated for the position in late June after her predecessor Mariya Gabriel was called back to Bulgaria to help form a coalition government.

Since her nomination, Ivanova has done her homework on the intricacies of the EU’s numerous research, innovation and education policies, smoothly sailing through a three-hour hearing at the European Parliament in early September.

At the hearing, she named ensuring a stable – and growing – EU budget for research and innovation as a key priority. Here, her experience as vice chair of the European Parliament’s budgetary control committee during her stint as an MEP may come in handy.

Ivanova joins the current Commission just a year before its term ends, but with a long list of priorities. During her tenure, research and innovation policy experts hope to see her concentrating on the next research framework and continuing Mariya Gabriel’s work on closing the EU’s east-west innovation divide.

Source: Science Business / Goda Naujokaitytė

Contact

22 Taborowa Str.
02-699 Warsaw
phone. + 48 22 651 73 87 email. office@iztech.pl

Information

Follow us

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.