Search
IZTECH Working Group on the EU Horizon Europe Research and Innovation Framework Program
(2021-2027)

ABOUT WORKING GROUP

The Working Group appointed by the President of the Polish Chamber of Commerce for High Technologies (IZTECH) is a grassroots Think Thank gathering representatives of organizations associated within IZTECH and invited experts who have experience and knowledge in the field of European Union Framework Programs and project implementation.

MISSION AND GOALS

The Group’s mission is to represent the voice of the Polish community in the field of research and innovation policy of the European Union and EU Framework Programs on the national and European forum.

The purpose of the Group is to analyze and give opinions on the implementation of the Horizon Europe (HE) program and actions to increase the participation of the Polish high-tech sector in this program.

TASKS OF THE WORKING GROUP

  • In the field of EU Framework Programs (H2020, HE, FP10) – participation in evaluations and public consultations, preparation of positions; exchange of best practices in the field of project acquisition and implementation;
  • In terms of synergy between the Framework Programs and FENG (European Funds for Smart Economy) – analyzes and recommendations, presenting the position within the Monitoring Committee and Advisory Groups;
  • In terms of the national R&D ecosystem – participation in Program Committees and Working Groups of the FENG, preparation of recommendations for the national R&D ecosystem; exchange of best practices in the field of acquiring and implementing projects;
  • Cooperation with European and national institutions, including the European Commission, European Parliament, Industry Contact Points

MEMBERS

The group brings together representatives of organizations associated within the Chamber and invited experts with experience and knowledge in the field of European Union Framework Programs and project implementation. It consists of 37 people from 28 organizations:

  • 10 Universities
  • 2 Institutes of the Polish Academy of Sciences
  • 5 Łukasiewicz Research Network Institutes and research institutes
  • 9 companies:

Chairwoman of the Group: Katarzyna Walczyk-Matuszyk

 

ACTIONS

Position Paper on the past, present nad future of the European Reserarch & Innovation Framework programmes 2014-2027, prepared by the IZTECH Working Group for the EU Research and Innovation Framework Program Horizon Europe (2021-2027) as part of the consultation of the European Commission.

The document was prepared as part of the consultation of the European Commission “Public consultation on the past, present and future of the European Research & Innovation Framework programs 2014-2027”

According to the presented position of the Chamber, the priority for the European Union should be to use the full potential of innovation in all Member States and regions of the Union and to combine the efforts of all entities involved in reducing barriers to innovation and the implementation of high technologies in Europe. It is important to introduce specific and practical mechanisms to support this process, as well as mechanisms for the effective inclusion of new institutions, in particular the so-called “islands of excellence” from EU regions with a low participation in the EU Framework Programs: Horizon 2020 and Horizon Europe.

The Position paper was cited among 6 other positions of organizations such as LERU and EARTO, by the influential portal – Science Business, dealing with the subject of research and innovation policy and the European Union Framework Programmes. Author of the article “Horizon consultations: What’s in it for the Widening programme?”.

 

NEWSLETTER

On Horizon Europe and European Funds (addressed to IZTECH members)

As part of the activities of the IZTECH Working Group for the EU Research and Innovation Framework Program Horizon Europe (2021-2027), members of the Polish Chamber of Commerce for High Technologies will receive the latest information related to EU Framework Programs.

Contact

22 Taborowa Str.
02-699 Warsaw
phone. + 48 22 651 73 87 email. office@iztech.pl

Information

Follow us

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.