Zarządzaj przyszłością!

CZŁONKOWIE IZTECH

0 %
PRZEDSIĘBIORSTWA
0 %
UCZELNIE WYŻSZE
0 %
INSTYTUTY NAUKOWE I BADAWCZE
0 %
INNE

Laur Technologii Przyszłości

laur strona

AKTUALNOŚCI

Webinar: Prezentacja i pitch w EIC Accelerator z perspektywy ekspertów oceniających

Przygotowanie prezentacji i wystąpienie na panelu są istotnym elementem prac nad wnioskiem. Nie będziemy jednak koncentrować się na stronie technicznej. Skupimy się na ocenie pełnego wniosku na etapie Remote Evaluation oraz w ramach panelu ekspertów.

Sustainable Economy in Horizon Europe. International matchmaking & networking 2023 - Zapraszamy do rejestracji

Już 25-26.10.2023 ponownie spotkamy się w ramach Sustainable Economy in Horizon Europe. International matchmaking&networking – międzynarodowego wydarzenia łączącego potencjał jednostek badawczych oraz przedsiębiorców we wspólnym dążeniu do korzystania z możliwości, jakie oferuje Horyzont Europa.

CETEF'24 - SAVE THE DATE

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na IV Środkowoeuropejskie Forum Technologiczne – CETEF’24, które odbędzie się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w dniach 20-21 maja 2024 r.

PRZEDMIOT DZIAŁANIA

Misją Izby jest integracja środowiska, wspieranie inicjatyw wysokich technologii, transformacji cyfrowej i energetycznej, rozwój współpracy międzynarodowej oraz promocja polskich rozwiązań technologicznych w Europie i na świecie. Głównym celem działalności Izby jest stymulacja rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy oraz wszechstronna pomoc jej Członkom w osiągnięciu komercyjnego sukcesu podejmowanych przez nich projektów innowacyjnych w obszarze zaawansowanych technologii.

WŁADZE IZBY

RADA IZBY

RADA IZBY

ZARZĄD IZBY

ZARZĄD IZBY

KOMISJA REWIZYJNA

KOMISJA REWIZYJNA

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.