Szukaj
Close this search box.

Zarządzaj przyszłością!

0 %
PRZEDSIĘBIORSTWA
0 %
UCZELNIE WYŻSZE
0 %
INSTYTUTY NAUKOWE I BADAWCZE
0 %
INNE

Laur Technologii Przyszłości

laur strona

AKTUALNOŚCI

Prezes IZTECH moderatorem na Konferencji "Studenci Zagraniczni w Polsce 2024"

Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce” od lat jest największym i najważniejszym w Polsce wydarzeniem, w czasie którego omawiane są najbardziej aktualne i ważne tematy z zakresu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Jest to wydarzenie “must be” dla wszystkich zaangażowanych w internacjonalizację szkolnictwa!

Komisja uruchamia pakiet na rzecz innowacji w dziedzinie sztucznej inteligencji w celu wsparcia start-upów i MŚP

Komisja uruchomiła pakiet środków wspierających europejskie przedsiębiorstwa typu start-up i MŚP w rozwoju godnej zaufania sztucznej inteligencji (AI), która jest zgodna z wartościami i przepisami UE. Wynika to z porozumienia politycznego osiągniętego w grudniu 2023 r.

Science Business: Niemcy, Francja i Polska ogłaszają „trójkąt weimarski” dla sztucznej inteligencji

Niemcy, Francja i Polska twierdzą, że państwa członkowskie będą musiały ściślej współpracować, jeśli UE ma dogonić USA i Chiny i opracować własne wersje sztucznej inteligencji, które wprowadzają innowacje do europejskiej gospodarki, ale są również zakorzenione w przepisach UE i zasadach demokratycznych.

PRZEDMIOT DZIAŁANIA

Misją Izby jest integracja środowiska, wspieranie inicjatyw wysokich technologii, transformacji cyfrowej i energetycznej, rozwój współpracy międzynarodowej oraz promocja polskich rozwiązań technologicznych w Europie i na świecie. Głównym celem działalności Izby jest stymulacja rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy oraz wszechstronna pomoc jej Członkom w osiągnięciu komercyjnego sukcesu podejmowanych przez nich projektów innowacyjnych w obszarze zaawansowanych technologii.

WŁADZE IZBY

RADA IZBY

RADA IZBY

ZARZĄD IZBY

ZARZĄD IZBY

KOMISJA REWIZYJNA

KOMISJA REWIZYJNA

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.