Search
Close this search box.

NEWS

IZTECH Working Group for the EU Research and Innovation Framework Program Horizon Europe (2021-2027)

The Working Group appointed by the President of the Polish Chamber of Commerce for High Technologies (IZTECH) is a grassroots Think Thank gathering representatives of organizations associated within IZTECH and invited experts who have experience and knowledge in the field of European Union Framework Programs and project implementation. The mission of the group will be to represent the voice of the Polish community in the field of research and innovation policy of the European Union and the EU Framework Programs on the national and European forum. The group will pursue goals that include:

 • exchange of experience and good practices related to the acquisition and implementation of projects in Horizon Europe (HE), including professional management
 • identifying problems and challenges and preparing recommendations related to the implementation of HE projects in a high-tech environment
 • analysis of the rules of participation and remuneration in HE from the point of view of Polish institutions
 • analysis and recommendations regarding the participation of Chamber Members and Polish institutions in HE and European Partnerships
 • analysis and recommendations on HE synergies with the European Funds for Modern Economy (FENG) program and other national programmes
 • assessing and preparing a position on the implementation of HE, in particular the strengths and weaknesses of the European research and innovation system, EU missions, European partnerships and synergies with other EU programmes
 • preparing a position on the future directions and strategic plan of HE for the years 2025-2027
 • preparation of the position for the next EU Research and Innovation Framework Program
 • preparing and promoting important initiatives in the field of Horizon Europe
 • presenting the developed opinions on the national and European forum
 • cooperation with the European Commission, European Parliament, Ministries, agencies, HPK/BPK, Chamber Members and domestic and foreign Partners

The first task of the Group is to prepare a position to be presented as part of the consultation of the European Commission “Public consultation on the past, present and future of the European Research & Innovation Framework programs 2014-2027“.

Contact

22 Taborowa Str.
02-699 Warsaw
phone. + 48 22 651 73 87 email. office@iztech.pl

Information

Follow us

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.