Search
Close this search box.

NEWS

Sustainable Economy in Horizon Europe International Matchmaking&Networking - Register NOW!

During the event we’ll discuss calls of Cluster 4 (Digital, industry and space – including those related to raw materials and the Processes4Planet Partnership) and Cluster 5 (Climate, energy and mobility).

Activities carried out by EIT Raw Materials will be also presented, including assumptions of calls such as KAVA.

When? 25-26.10.2023
Where? Warsaw Plaza Hotel, Łączyny 5 Street, Warsaw (on-site) 
Registration: https://inse-2023.b2match.io/ 

The event is focused on areas related to sustainable economy and clean energy, in particular on:

 • critical raw materials and ensuring the supply chain for raw materials,
 • processing, recycling of waste,
 • circular economy,
 • advanced materials and technologies,
 • the use of hydrogen as a raw material in innovative production processes,
 • developing efficient technologies for capturing and purifying CO/COas a product of industrial processes.

Sustainable Economy in Horizon Europe is a unique opportunity to establish direct contacts between scientists/researchers and entrepreneurs. The event’s formula is based on:

 • Pitching sessions – presentations of project ideas related to the theme of the event,
 • Networking sessions – building relationships and networks of industry contacts (including direct meetings with speakers of pitching sessions),
 • Matchmaking sessions – identifying and connecting partners with common project interests (also through an application that allows arranging direct contact during the event).


This year’s edition is organized by:

 • Łukasiewicz Research Network – Institute of Non-Ferrous Metals / Industry Contact Point Sustainable Economy
 • Łukasiewicz Research Network – Warsaw Institute of Technology / Industry Contact Point Low-Emission Technologies and Clean Energy
 • The Polish Chamber of Commerce for High Technology (IZTECH)

The event will be conducted in English, but we provide translation into Polish.

See you in Warsaw!


Sustainable Economy in Horizon Europe. International Matchmaking & Networking is under the honorary patronage of the Ministry of  Economic Development and Technology.

Contact

22 Taborowa Str.
02-699 Warsaw
phone. + 48 22 651 73 87 email. office@iztech.pl

Information

Follow us

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.