Search

NEWS

Visit of representatives of the Science and Technology Bureau of the Chinese Embassy in Poland

On June 25, 2024, at the headquarters of the Polish Chamber of Commerce for Advanced Technologies, a meeting was held with representatives of the Science and Technology Bureau of the Chinese Embassy in Poland on strengthening communication and exploring the potential of scientific and technological cooperation between Poland and China and the promotion of Polish technological solutions in China.

The meeting was attended on the part of the Chinese Embassy in Poland:

Mr. Jiayi Cheng – Counsellor for Science and Technology
Mr. Dejun Duan – Second secretary
Ms. Lin Li – Second secretary

and

Dr. Zygmunt Krasinski – President of the Polish Chamber of Commerce for Advanced Technologies
Ms. Katarzyna Walczyk-Matuszyk – Vice president of the Polish Chamber of Commerce for Advanced Technologies
Prof. Karolina Mazurowska – intercultural psychologist, Chinese translator / SWPS University / member of the Chamber

The day before our meeting, Andrzej Duda, the President of Republic of Poland during his visit to China met Xi Jinping, the President of the People’s Republic of China. They confirmed the strategic partnership and expressed the hope for development of positive relations between Poland and China, in particular in science and technology. The current visit of President Andrzej Duda to China creates a good base for starting and developing collaboration in science and technology between the Chinese Embassy in Poland and IZTECH. IZTECH welcomes the information that Polish citizens will be able to travel to China without a visa for a period not exceeding 15 days, from July 1 until the end of 2025.

Contact

22 Taborowa Str.
02-699 Warsaw
phone. + 48 22 651 73 87 email. office@iztech.pl

Information

Follow us

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.