Search

NEWS

PROSPECTS 5.0 enhancing the uptake of Industry 5.0 principles and practices

PROSPECTS 5.0 is a recently launched project funded by the European Commission’s Horizon Europe programme. The main goal of project is to accelerate the transition to Industry 5.0 by enhancing the uptake of Industry 5.0 principles and practices by companies, local innovation ecosystems, SMEs/start-ups/scale-ups and industrial sectors.

PROSPECTS 5.0 plans to provide practical guidance, tools, and solutions for industry stakeholders to remove the barriers for industry to opt into the Industry 5.0 transition.  PROSPECTS 5.0 will achieve this vision by focusing on the following key aspects:

 • Fostering collaboration between companies, universities, research centres, and government agencies to co-create new solutions and innovations. This can lead to a better understanding of customer needs, the development of new business models, and the creation of new markets and value chains.
 • Improving the skills and mindsets of individuals by investing in the development of new skills such as creativity, critical thinking, and communication.
 • Studying pilot projects to test and validate new technologies, processes, and business models to allow companies to learn from their mistakes, iterate, and refine their approach before scaling up.
 • Measuring the impact of Industry 5.0 on various operations, employees, customers, and the environment, including key performance indicators (KPIs), such as productivity, quality, customer satisfaction, resiliency, and sustainability and communicating the results to relevant stakeholders.
 • Raising awareness about the benefits and opportunities of Industry 5.0 through project workshops, seminars/webinars, and other events that showcase successful case studies, best practices, challenges, and the latest trends and technologies.

Project activities are based on real-world examples, namely 14 use-cases from different countries and 6 different industry sectors: manufacturing, IT service, education, energy, aviation and automotive. The selected industrial sectors are significant drivers for the adoption of Industry 5.0 and are crucial to the European economy.

PROSPECTS 5.0 is designed to create a significant and meaningful impact in the short, medium, and long term, benefiting a wide range of stakeholders: the project is expected to become a reference point for future research on Industry 5.0 and for the development of new EU roadmaps and policies.

 

GET INVOLVED

Want to become a part of the transition towards Industry 5.0? Here are different activities open for external contributions:

 • PARTICIPATE IN KNOWLEDGE CO-CREATION

through Industry 5.0 Community of Interest

  • What are the benefits? Share experience on Industry 5.0, provide feedback on current practices and studies, participate in project events, establish links with engaged stakeholders.
  • Who are invited? EDIHs, DIH,  case study companies, representatives of EU working groups, projects, covering Industry 5.0 concepts.

Register to become a member of Industry 5.0 Community of Interest

 • IMPROVE UNDERSTANDING OF INDUSTRY 5.0 PARADIGM

through online collaborative platform – Industry 5.0 Wiki

  • What are the benefits? Read useful articles from experienced stakeholders, contribute by adding articles based on your practical knowledge.
  • Who are invited? Everyone interested in or experienced with Industry 5.0 from research, business, policymaking communities.
 • LEARN HOW TO ADOPT INDUSTRY 5.0 IN PRACTICE

from Industry 5.0 assessment reports

  • What are the benefits? Learn about Industry 5.0 implementation practices, drivers and impacts, adoption factors, benefits
  • Who are invited? SMEs, start-ups, scale-ups, local innovation ecosystems (innovation hubs, accelerators, incubators).

through dedicated web application PROSPECTS 5.0 platform

  • What are the benefits? Assess your current level in Industry 5.0, see practical examples of organizations at the same and next level, get insights on how they evolved, get advises on next steps
  • Who are invited? Industries, SMEs, mid-caps from any sector

Subscribe to updates to be informed about project activities and outcomes

 

CONTACT

https://prospects5-0.eu/contact/

Project Dissemination and Communication Manager:

Anna Zmiievska, Technology Partners Foundation, anna.zmiievska@technologypartners.pl

Contact

22 Taborowa Str.
02-699 Warsaw
phone. + 48 22 651 73 87 email. office@iztech.pl

Information

Follow us

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.