Search
Close this search box.

NEWS

IZTECH – official partner of the Perspektywy Women in Tech Summit 2023 conference

After last year’s success of the Perspektywy Women in Tech Summit, which was attended by over 8,000 people from 84 countries around the world and conducted by over 500 experts from the Tech & IT industry – the largest conference for women in new technologies in Europe and Asia will be hosted in Warsaw this summer!

 On June 14 and 15, The Perspektywy Women in Tech 2023 in Warsaw Expo XXI will bring together leading engineers, programmers, specialists, scientists, entrepreneurs, activists, leaders and startuppers, students, and women at the beginning of their professional careers, as well as men and all people supporting diversity in STEM, Tech & IT industry.

During the Perspektywy Women in Tech Summit 2023, over 150 inspiring speakers and excellent special guests will be on four stages, as well as dozens of tech talks and workshops. The leading topics of this year’s Summit are artificial intelligence and machine learning, deep tech, cloud solutions, quantum computing, and digital ecology, as well as WEB 3.0 and NFT. Special guests of the summit this year will include Francesca Cavallo, activist and author of the book “Goodnight Stories for Rebel Girls” translated into 47 languages, and Mark Brzezinski, US Ambassador to Poland. Joanne Hannaford, Chief Technology & Operations Officer at Credit Suisse AG, Laura Koormann, Head of Digital Solutions IT Team at Continental, Grzegorz Cimochowski, Head of Business Advisory Department at KPMG.

In addition, this year’s Summit – and more precisely the Career Expo zone with stands of almost 100 of the most innovative global companies – will be a place where conference participants will be able to hold an interview, find a new job, improve their professional qualifications or set their careers in motion. And – in the Mentoring Zone – take part in one of the 500 individual mentoring sessions with outstanding leaders of the world of technology.

Perspektywy Women in Tech Summit is also the first large-scale climate-positive event in Poland. Just like last year – the total carbon footprint of the conference will be offset by creating an eternal forest in the buffer zone of the Biebrza National Park.

This unique meeting of women of science, business, and technology, who will share with us their stories, scientific achievements, and visions of the technological future of the world, is organized by Fundacja Edukacyjna Perspektywy – well-known non-profit organization that inspires, connects and supports women in technology, science, and innovation in Europe and Central Asia, and is partnered with over 100 of the largest technology companies and the best technical universities in Poland.

STEM students (from Poland and abroad) can apply for free tickets as usual. The organizers have also provide a number of facilities for people participating in the conference – e.g. an educational play zone for children, where parents will be able to leave their children under the supervision of experienced animators.

More info: www.womenintechsummit.pl

Contact

22 Taborowa Str.
02-699 Warsaw
phone. + 48 22 651 73 87 email. office@iztech.pl

Information

Follow us

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.