Członek Komisji Rewizyjnej

Piotr Wojciechowski

Prezes zarządu i akcjonariusz WB Electronics S.A. od początku istnienia spółki (1998). Urodzony w 1960 roku w Warszawie, w 1984 roku uzyskał dyplom na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej (specjalizacja automatyzacja procesów pomiarowych), w 1986 roku ukończył studia na Wydziale Elektrycznym PW (specjalizacja systemy mikroprocesorowe w automatyzacji procesów energetycznych).

Kariera zawodowa: 1984-89 pełnomocnik PZ „EMCO” (woj.  płockie), 1984-92 właściciel zakładu elektronicznego i członek Spółdzielni Rzemieślniczej “MOTGOS”, 1992-2001 prezes zarządu firmy WG Electronics s.c.  (powstałej po przekształceniu jednoosobowego zakładu w spółkę cywilną), od 1998 prezes Zarządu WB Electronics sp. z o.o.

Kierowana przez niego WB Electronics SA (przekształcona ze sp. z o.o. w 2010 roku) ma ugruntowaną pozycję w sektorze produkcji wojskowej w Polsce i za granicą, eksportuje swoje produkty do kilkunastu krajów. Począwszy od 2010 roku rozpoczął tworzenie GRUPY WB, grupy firm zależnych WB Electronics, skupiających dzisiaj kilkanaście przedsiębiorstw, w tym Radmor, Flytronic, Arex i MindMade.

W swej karierze inżynierskiej opracował około stu produktów elektronicznych i informatycznych, brał udział w wielu projektach związanych z modernizacją armii, w tym w tworzeniu złożonych systemów łączności i dowodzenia.

Został odznaczony srebrnym i brązowym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Medalem Pamiątkowym Wojsk Rakietowych i Artylerii. Laureat Złotej Księgi Politechniki Warszawskiej 2014 za wybitne osiągnięcia zawodowe i społeczne.

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.