członek Rady Izby

Dr hab. Roman Szwed

Prezes Zarządu – Atende S.A. Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskał doktorat (1980 r.) i habilitację (1990 r.) z fizyki wysokich energii. Ma na swoim koncie znaczący dorobek naukowy. Jest laureatem wielu nagród, między innymi Ministra Edukacji Narodowej. Był wieloletnim pełnomocnikiem dziekana ds. technik obliczeniowych na Wydziale Fizyki i sekretarzem senackiej komisji ds. informatyki. Kierował także grantem badawczym, w ramach którego w sierpniu 1991 r. zespół pod jego kierownictwem dokonał historycznego podłączenia Polski do Internetu.

Od września1991 r. związał się z firmą ATM s.c., współtworzył i kierował częścią komputerową spółki, od 1994 r. został prezesem spółki ATM Sp. z o.o., później przekształconej w ATM S.A. Pod jego zarządem ATM został pierwszą firmą włączoną do Internetu (1991 r.), pierwszym komercyjnym dostawcą Internetu w Polsce (pod marką Internet Komercyjny w Polsce – IKP), od 2001 r. operatorem pierwszej własnej metropolitalnej sieci światłowodowej w Warszawie i później największym dostawcą usług kolokacyjnych w Polsce pod marką ATMAN w oparciu o własne centra danych. Do dnia 23 czerwca 2021 r. Roman Szwed pełnił funkcję prezesa zarządu spółki Atende S.A. powstałej w wyniku wydzielenia z ATM usług informatycznych (2012 r.). Atende S.A jest od 2012 r. spółką notowaną na głównym parkiecie GPW i tworzy grupę spółek specjalizujących się w oferowaniu innowacyjnych technologii informatycznych. Od dnia 23 czerwca 2021 r. Roman Szwed pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki.

W czasie swojej kariery zawodowej Roman Szwed otrzymał liczne wyróżnienia za swoją działalność biznesową, m.in. tytuł Top Manager Roku 2006 magazynu Manager i Złotą Antenę w kategorii Manager Roku 2007 czasopisma Świat Telekomunikacji. Był także nominowany do finału prestiżowego konkursu Przedsiębiorca Roku 2007 organizowanego przez Ernst & Young i jest członkiem wielu stowarzyszeń. Został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego (2013 r.), oraz medalem „70-lecia informatyki polskiej” przyznanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (2018 r.). Jest także członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk i członkiem Zespołu Ekspertów działającego przy Dyrektorze Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.