Szukaj
Publikacje

09.10.2022 r.

Publikacja wywiadu w formie podcastu przeprowadzonego przez Jarę Pacual, Prezeskę Collabwith, z dr inż. Zygmuntem Krasińskim, Prezesem IZTECH, promującego udział w CETEF’22, a także działania Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii dla pozyskania większych funduszy europejskich na innowacje i badania dla nowych krajów członkowskich. Link do podcastu: https://collabwith.com/2022/ 10/europe-interview-with-zygmunt-krasinski-about-how-you-can-change-europe-with-one-working-group-at-a-time/ .

Październik 2022 r.

Publikacja nt. Central European Technology Forum/Środkowoeuropejskie Forum Technologiczne 24-25.10.2022

Wrzesień 2022 r.

Przegląd Techniczny – Gazeta Inżynierska, Nr 2022-9

Artykuł: Zarządzajmy przyszłością!

Autor: Prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Rady Izby

„Europa ma wszystko, czego potrzeba do osiągnięcia wyznaczonych w programach rozwojowych celów: prawie 2 miliony pracowników badawczych, tysiące uniwersytetów, instytutów naukowych i centrów badawczo-rozwojowych, rozbudowany przemysł i najszybciej w świecie rozwijającą się wielką grupę start-upów. Od tego jak uda się ten potencjał wykorzystać zależy nasza przyszłość.”

Przegląd Techniczny – Gazeta Inżynierska, Nr 2022-9

Artykuł: Wyścig technologiczny  wraz z Zaproszeniem na Środkowoeuropejskie Forum Technologiczne – CETEF’22 do Wrocławia.

Autor: dr inż. Zygmunt Krasiński, Prezes Izby

„Polska, a także pozostałe kraje Europy Środkowo-Wschodniej nie są już dziś jedynie biernym biorcą zdefiniowanych przez Unię Europejską reguł gry w zakresie badań i innowacji – coraz aktywniej uczestniczymy w ich wypracowywaniu. Także dlatego krajowe polityki przemysłowe, w których uwypuklone są dwa filary: zielona i cyfrowa gospodarka, doskonale wpisują się w kierunki rozwojowe na poziomie unijnym. Ważne jest skierowanie strategii UE zdecydowanie w kierunku budowania gospodarki sieciowej, wykorzystującej w większym stopniu potencjał wszystkich krajów i regionów.”

Listopad 2021 r.

Wydawnictwo Kongresu Obywatelskiego „Polskie specjalizacje technologiczne – droga do wysokich marż oraz efektywnej i bezpiecznej zielonej transformacji”

Artykuł:  W kierunku polskich specjalizacji technologicznych”

Autor: dr inż. Zygmunt Krasiński, Prezes Izby

 

„Polska polityka w zakresie badań i innowacji jest bardzo spójna z celami europejskimi – wynika to z naszego coraz większego zaangażowania w tworzenie strategii Unii Europejskiej.”

Archiwum publikacji

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.