Szukaj

Przyznane patronaty

2024

 1. Konferencje Techniczne’24 – 21 lutego – 5 grudnia 2024
 2. Otwarte Sympozjum Metrologiczne – REDWAG – 19 kwietnia 2024
 3. INTARG 2024 – 21-23 maja 2024
 4. INTARG EKO 2024 – 21-23 maja 2024
 5. Project Master – 1 czerwca 2024 
 6. ITM Industry EUROPE – 4-7 czerwca 2024
 7. 15.FinTech & InsurTech Digital Congress – 14 czerwca 224 r.
 8. EOIF GigaCon Summit 2024 – 24-25 lipca 2024 r.

2023

 1. Konferencja IT (GigaCON) – 9 marca 2023
 2. II Edycja IT Poland Meeting (IT Poland Technology Cluster – 21 kwietnia 2023
 3. 122. Międzynarodowe Targi Wynalazczości CONCOURS LÉPINE 2023 (Eurobusiness-Haller) – 8 maja 2023
 4. XVI Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG – 25 maja 2023
 5. V edycja Międzynarodowego Forum Gospodarczego (Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki Sp. z o.o.) – 25 maja 2023
 6. Targi ITM Industry Europe, Subcontracting oraz Modernlog (Grupa MTP) – 2 czerwca 2023
 7. 8. Forum Inteligentnego Rozwoju (Centrum Inteligentnego Rozwoju) – 20 października 2023
 8. XVIII edycja konkursu PROJECT MASTER (IPMA Polska) – 15 listopada 2023
 9. 30 konferencji technicznych (Axon Media Group Sp. z o.o. Sp.k.) – 30 listopada 2023
 10. Shesnnovation Academy (5 edycja) – rekrutacja do 30 listopada 2023
 11. VII Konferencja „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle? – 14 grudnia 2023

2022

 1. Debata EEC Trends 2022 (w ramach XIV EKG Katowice) – 20 stycznia 2022
 2. Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce (Politechnika Wrocławska) – 27-28 stycznia 2022
 3. 4. Forum Akademicko-Gospodarcze (Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze) – 16-17 lutego 2022
 4. 15. Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG (Eurobusiness-Haller) – 11-12 maja 2022
 5. X Kongres Technologii Chemicznej (Politechnika Wrocławska) – 11-14 maja 2022
 6. III Kongres Made in Poland – Made in Germany (Polska Agencja Przedsiębiorczości) – 8-9 czerwca 2022
 7. Green Industry Summit (Executive Club Sp. z o.o.) – 6 października 2022
 8. Seminarium Project Management Edukacja 2022/25. Konferencja IPMA Polska (IPMA Polska) – 20-21 października 2022
 9. 14. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX/ 8. Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING (Grupa PTWP SA) – 18-20 października 2022
 10. 8 Kongres Klastrów Polskich (Związek Pracodawców Klastry Polskie) – 7-8 listopada 2022
 11. IX edycji Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości (Polska Agencja Przedsiębiorczości) – 14-15 listopada 2022
 12. Executive Innovation Forum (Executive Club Sp. z o.o.) – 28 listopada 2022
 13. Konferencja Post War Innvative Transforation of Ukrainie (Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”) – 1-2 grudnia 2022

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.