Szukaj

Aktualności

Stanowisko Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii (IZTECH)
do 10. Programu Ramowego

Głęboko wierzymy, że nadchodzący 10. Program Ramowy ma na celu rozwój na bazie dotychczasowych dokonań. Jednocześnie prezentuje perspektywiczne podejście, które promuje inkluzywność, elastyczność i efektywność na rzecz badań i innowacji w Europie. W związku z tym, niniejszy dokument przedstawia kluczowe punkty i idee stanowiące fundament przyszłego Programu Ramowego, reprezentując głos polskiego sektora zaawansowanych technologii za pośrednictwem Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii (IZTECH). Cały dokument można znaleźć tutaj.

Stanowisko przygotowane zostało przez członków Grupy Roboczej ds. Programu Ramowego Badań i Innowacji UE Horyzont Europa (2021-2027), powołanej przy Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, do 10. Programu Ramowego Badań i Innowacji Unii Europejskiej w ramach konsultacji z Komisją Europejską.

W kwestiach związanych ze Stanowiskiem uprzejmie proszę o kontakt z Wiceprezes Izby, Panią Katarzyną Walczyk-Matuszyk: katarzyna.walczyk-matuszyk@iztech.pl.

Position Paper on the 10th Framework Programme by Polish Chamber of Commerce for High Technology (IZTECH)

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.