Szukaj

Aktualności

Wizyta przedstawicieli Biura Nauki i Technologii Ambasady Chin w Polsce

W dniu 25 czerwca 2024 w siedzibie Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii odbyło się spotkanie z przedstawicielami Biura Nauki i Technologii Ambasady Chin w Polsce dotyczące wzmocnienia komunikacji i zbadaniu potencjału współpracy naukowej i technologicznej pomiędzy Polską a Chinami oraz promocją polskich rozwiązań technologicznych w Państwie Środka.

W spotkaniu udział wzięli ze strony Ambasady Chin w Polsce:

Pan Jiayi Cheng – Counsellor for Science and Technology

Pan Dejun Duan – Second secretary

Pani Lin Li – Second secretary

oraz

Dr Zygmunt Krasiński – prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii

Pani Katarzyna Walczyk-Matuszyk – wiceprezeska Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii

Prof. Karolina Mazurowska –  psycholog międzykulturowy, tłumacz języka chińskiego / Uniwersytet SWPS / członek Izby

Dzień przed naszym spotkaniem Prezydent RP Andrzej Duda podczas wizyty w Chinach spotkał się z Przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Liderzy obu krajów potwierdzili strategiczne partnerstwo i wyrazili nadzieję na rozwój pozytywnych relacji między Polską a Chinami, w szczególności w dziedzinie nauki i technologii. Obecna wizyta Prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach stwarza dobrą bazę do rozpoczęcia i rozwoju współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Ambasadą Chin w Polsce a IZTECH. IZTECH z zadowoleniem przyjmuje informację, że polscy obywatele będą mogli podróżować do Chin bez wizy na okres nieprzekraczający 15 dni, od 1 lipca do końca 2025 roku.

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.