Szukaj

Aktualności

Mazovia EDIH - rozpoczęcie świadczenia usług oraz pierwszy Warsztat Innowacji Cyfrowych

W czasie konferencji “Oferta ekosystemu Mazowsza dla wspierania cyfryzacji MŚP”, która odbyła się 12 czerwca 2024 r. w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej – koordynator projektu Mazovia EDIH – Krzysztof Lipiec – ogłosił rozpoczęcie świadczenia usług w ramach innowacyjnego centrum pomocy dla biznesu w obszarze transformacji cyfrowej. W czasie wydarzenia odbył się także pierwszy Warsztat Innowacji Cyfrowych Mazovia EDIH – pt. “Mikroelektronika i fotonika w transformacji cyfrowej MŚP”

Celem konferencji “Oferta ekosystemu Mazowsza dla wspierania cyfryzacji MŚP” było przedstawienie możliwości oferowanych przez regionalne instytucje oraz jednostki naukowe dla przedsiębiorców. Spotkanie otworzył dyrektor CEZAMAT Mariusz Wielec. Gość honorowy wydarzenia Aleksandra Szwed, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przedstawiła zagadnienia związane z Ekosystem Mazowsza dla transformacji cyfrowej MŚP.

Rozpoczęcie świadczenia usług w ramach Mazovia EDIH zostało ogłoszone w czasie wystąpienia Krzysztofa Lipca – reprezentującego lidera projektu Łukasiewicz-PIAP. Mazovia EDIH jest inicjatywą, której celem jest wspieranie przedsiębiorstw z sektora MŚP w procesie cyfryzacji. Pozyskano ponad 12 mln zł dla MŚP w ramach dofinansowania z Komisji Europejskiej oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dzięki czemu Mazovia EDIH może oferować nieodpłatne usługi w ramach pomocy de minimis. W ofercie Mazovia EDIH są aż 53 typy różnych usług. Zamierzamy wyświadczyć 386 nieodpłatnych usług dla przedsiębiorców z sektora MŚP, prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Dzięki formule one-stop-shop przedsiębiorstwo, które zgłosi się do Mazovia EDIH, może liczyć na kompleksowe wsparcie. Nasz Katalog zawiera usługi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii takich jak: sztuczna inteligencja (AI), BigData, cyberbezpieczeństwo, obliczenia wysokiej wydajności (HPC), mikro- i nano- elektronika, optoelektronika, fotonika i robotyka. Mazovia EDIH to bezpłatne, kompleksowe doradztwo w zakresie technologicznym i biznesowym oraz szkolenia u przedsiębiorcy MŚP jak i online.

Warsztat Innowacji Cyfrowych, współorganizowany przez IZTECH i prowadzony przez Prezesa IZBY – Zygmunta Krasińskiego, był okazją do przedstawienia jednej z wielu specjalizacji Mazovia EDIH, jaką jest mikroelektronika i fotonika. Ofertę CEZAMAT w tym zakresie przedstawił dr inż. Mateusz Słowikowski. Następnie możliwości wykorzystania mikroelektroniki w projektach cyfryzacyjnych zaprezentował założyciel firmy Magly – Filip Budny, również doktorant Politechniki Warszawskiej. Warsztat podsumowany został panelem dyskusyjnym z udziałem Małgorzaty Białczak (Kierownik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji, Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie), Filipa Budnego, Sławimira Gadomskiego (Łukasiewicz IMIF) oraz Piotra Wiśniewskeiego, który moderowany był przez Krzysztofa Lipca.

Po przerwie zaprezentowane zostały dwa projekty realizowane przez CEZAMAT. Michał Bonin przybliżył uczestnikom Platformę Startową – Centralny Akcelerator Innowacji Mazovian StartUpolis. Jego celem jest stworzenie na obszarze woj. mazowieckiego regionalnego korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w wybranych obszarach inteligentnych specjalizacji poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji startupów.

Dr inż Piotr Wiśniewski skupił się na projekcie: Europejska infrastruktura badawcza na potrzeby półprzewodnikowych układów scalonych INFRACHIP. InfraChip stworzy pierwszą zintegrowaną, rozproszoną infrastrukturę badawczą jako szerszą europejską platformę na rzecz zrównoważonego rozwoju przyszłych półprzewodnikowych układów scalonych nowej generacji, a także zmobilizuje masę krytyczną ludzi, wiedzę ekspercką, bloki technologiczne oraz inwestycje kapitałowe w najnowocześniejszy sprzęt, aby sprostać dwutorowej transformacji UE (cyfrowej i ekologicznej) oraz zapewnić zdolność Europy do innowacji na wczesnym i średnim poziomie.

Wydarzenie zakończyło się zwiedzaniem laboratoriów CEZAMAT PW. Możliwości instytucji przedstawiła Zastępczyni Dyrektora Aleksandra Mościcka-Studzińska.

Pełna agenda wydarzenia jest dostępna na stronie: https://mazovia-edih.pl/wydarzenia/warsztaty-z-cezamat-i-mazovia-edih/

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.