Szukaj

Aktualności

Wręczenie wyróżnień honorowych - Laur Technologii Przyszłości 2023

Na Uroczystym Posiedzeniu Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii z okazji jej XV-lecia, które odbyło się w dniu 3 lipca 2023r. w Muzeum Gazowni Warszawskiej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, po raz pierwszy wręczono Honorowe wyróżnienia IZTECH „Laur Technologii Przyszłości”.

Wyróżnienie jest przyznawane przez  Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii osobie za wybitne osiągnięcia i zasługi dla rozwoju przełomowych technologii i unowocześnienia polskiego przemysłu wysokiej techniki.

Laur wręczono w następujących kategoriach:

1) zasługi w działalności państwowej publicznej i organizacyjnej dla rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii 

Laur dla p. Ewy Mańkiewicz-Cudny, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna.

2) szczególne osiągnięcia we wdrażaniu przełomowych technologii do praktyki gospodarczej

Laur dla p. Wojciecha Wajdy, prezesa Zarządu WASKO S.A.

Serdecznie Gratulujemy Laureatom!

Zdjęcia: Edward Piekarski (IZTECH)

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.