Szukaj

Aktualności

Nadchodzące spotkania brokerskie Horyzontu Europa w 2023 roku

Do końca 2023 roku zostały 4 miesiące, w czasie których odbędzie się wiele wydarzeń mających na celu przybliżenie zasad udziału w programach Horyzont Europa – tzw. Info Days, a także wydarzeń brokerskich będących doskonałą okazją do znalezienia potencjalnych partnerów do projektów przed zbliżającymi się konkursami w klastrach programu Horyzont Europa.

Spotkanie brokerskie są okazją dla potencjalnych wnioskodawców do spotkania i omówienia pomysłów na wspólne projekty i budowania konsorcjów. Główną częścią wydarzeń są bilateralne spotkania on-line lub on-site z partnerami zainteresowanymi tymi samymi tematami w ramach nadchodzących konkursów w poszczególnych klastrach.

Poniżej znajdą Państwo aktualną listę planowanych wydarzeń oraz programy prac Klastrów w ramach Horyzontu Europa:

Klaster 1 – Zdrowie (Health)
Brak ogłoszonych spotkań brokerskich w 2023
CL1: Program Pracy na lata 2023 – 2024
Klaster 2 – Kultura, Kreatywność i Społeczeństwo integracyjne (Culture, Creativity and Inclusive Society)
  1. Horizon Europe Cluster 2 Brokerage Event – 19 października 2023
CL2: Program pracy na lata 2023 – 2024
Klaster 3 – Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa (Civil Security for Society)
Brak ogłoszonych spotkań brokerskich w 2023
CL3: Program pracy na lata 2023 – 2024
Klaster 4 – Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna (Digital, Industry and Space)
Brak ogłoszonych spotkań brokerskich w 2023
CL4: Program pracy na lata 2023 – 2024
Klaster 5- Klimat, energia, transport (Climate, Energy and Mobility)
  1. GREENET Brokerage Event for HE Cluster 5 – 2024 calls – 18 października 2023
CL5: Program pracy na lata 2023 – 2024
Klaster 6 – Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko (Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment)
  1. Horizon Europe Brokerage Event for Cluster 6 – Calls 2024 – 26 września 2023
  2. Accelerating the innovation process through Horizon Europe multi-actor projects -19-20 października 2023
CL6: Program pracy na lata 2023 – 2024

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.