Szukaj

Aktualności

Mazovia EDIH - Inauguracja Cyklu Bezpłatnych, Otwartych Szkoleń dla MŚP 24.04.2024

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na otwarcie naszego cyklu szkoleń, dedykowanego rozwojowi i innowacjom w obszarze Kluczowych Technologii Wspierających oraz Kluczowych Technologii Cyfrowych. Pierwsze webinarium – „Zagadnienia transformacji cyfrowej według Mazovia EDIH” – odbędzie się 24 kwietnia br. i zostanie poprowadzone przez ekspertów z Łukasiewicza-PIAP, IDEAS NCBR, FundingBox oraz CEZAMAT Politechniki Warszawskiej. To niepowtarzalna okazja, by zgłębić świat nowoczesnych technologii i ich zastosowanie w biznesie.
Oczekujcie wiedzy na tematy takie jak:
  • Wyzwania cyfrowe i ekologiczne stojące przed MŚP
  • Poziom ucyfrowienia polskich MŚP w skali europejskiej
  • Różnice między Kluczowymi Technologiami Wspierającymi a Zaawansowanymi Technologiami Cyfrowymi
  • Test-before-invest – wsparcie w rozwoju Twojej firmy
  • Doradztwo biznesowe – analiza braków na rynku wsparcia dla MŚP
  • Korzyści płynące z usług Mazovia EDIH i naszych szkoleń
Dla kogo jest to szkolenie?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą z sektora MŚP, szukasz sposobów na zwiększenie swojej konkurencyjności poprzez wykorzystanie cyfrowej transformacji i jesteś zainteresowany usługami Mazovia EDIH, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

Rejestracja: https://mazovia-edih.pl/news/inauguracja-cyklu-szkolen-dla-msp/

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.