Szukaj

Aktualności

Prezes Vigo Photonics - członkiem grupy roboczej ds. oceny Programu Ramowego HE

Prezes Vigo Photonics – Adam Piotrowski, Członka IZTECH, został wybrany do Grupy Roboczejekspertów ds. oceny śródokresowej programu „Horyzont Europa”. 

Grupa składa się z 15 członków wybranych spośród 359 kandydatów i skupia ekspertów z całej Unii Europejskiej pracujących w różnorodnych dziedzinach.

Nowa grupa skupia różnorodnych ekspertów z bogatym doświadczeniem. Z niecierpliwością czekam na ich rady dotyczące ulepszenia naszego programu badań naukowych i innowacji, tak aby pozostał atrakcyjny i adaptacyjny, gwarantując jego skuteczną reakcję na nowe wyzwania i wywarcie rzeczywistego wpływu na naszych obywateli – powiedziała Iliana Ivanova, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i Młodzież

Oczekuje się, że sprawozdanie grupy będzie zawierać zarówno porady strategiczne, jak i konkretne sugestie dotyczące tego, w jaki sposób program może zachować elastyczność w stosunku do zmieniających się potrzeb oraz jak zachować atrakcyjność dla badaczy i innowatorów z UE i spoza niej.

Więcej informacji: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/expert-group-interim-evaluation-horizon-europe-kicks-its-work-2023-12-05_en

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.