Szukaj

Aktualności

Jerzy Buzek pożegnany owacją na stojąco w Parlamencie Europejskim

Źródło: Parlament Europejski, Daina Le Lardic
Były polski premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego, jeden z najbardziej aktywnych europosłów w sprawach energetyki, kończy karierę w Brukseli. Podczas ostatniej sesji tej kadencji Parlamentu Europejskiego europosłowie żegnali polskiego polityka owacjami na stojąco.

 

Jerzy Buzek to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych europosłów, wielokrotnie nagradzany. W 2020 roku zdobył doroczną nagrodę „The Parliament Magazine”, zdobywając tytuł Posła Roku do Parlamentu Europejskiego. W 2016 roku magazyn „Politico” umieścił go na liście 40 najbardziej wpływowych posłów do Parlamentu Europejskiego „40 posłów, którzy naprawdę się liczą”.

W czasie swoich kadencji angażował się również w rozwój przemysłu wysokich technologii w Polsce, pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii (IZTECH), którą to misję mamy nadzieję nadal będzie z sukcesami kontynuował.

Dziękujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
 

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.