Szukaj

Aktualności

Science Business - 137 miliardów Euro dla Polski na prace badawcze

W wywiadzie dla europejskiego portalu ScienceBusiness, Katarzyna Walczyk-Matuszyk – Wiceprezeska IZTECH, podkreśliła bezprecedensową szansę, jaką dają środki finansowe z polityki spójności oraz KPO na pobudzenie polskich inwestycji w prace badawcze i innowacyjne oraz na wzmocnienie pozycji Polski w dziedzinie nauki i technologii w UE i poza nią. Pieniądze mogą być szczególnie ważne dla dziedzin takich jak robotyka i sztuczna inteligencja. Ale finansom powinny towarzyszyć działania strategiczne. 

Odmrożenie 137 miliardów euro w funduszach UE w następstwie reform w Polsce to szansa na zwiększenie inwestycji i zaufania do krajowego ekosystemu innowacji, ale zdaniem kluczowych interesariuszy wydatkowanie tych środków musi zostać poparte planowaniem strategicznym.

To posunięcie oznacza zakończenie wieloletniego sporu między Polską a UE na temat reformy sądownictwa, który spowodował dwuletnie opóźnienie w dostępie do środków i wzbudził obawy wśród naukowców o wpływ na inwestycje w badania i innowacje.

Polska otrzyma 60 miliardów euro z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności utworzonego, aby pomóc krajom w wyjściu z pandemii i przejściu na bardziej ekologiczne źródła energii, oraz 76,5 miliarda euro z funduszy spójności na lata 2021–2027, których celem jest zmniejszenie luki między bogatsze i biedniejsze regiony UE.

Cały artykuł: Science Business

 

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.