Szukaj

Aktualności

IZTECH Patronem Konkursu Project Master

Konkurs Project Master to ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę licencjacką (w tym inżynierską), magisterską, podyplomową i doktorską z dziedziny zarządzania projektami, który jest organizowany przez stowarzyszenie IPMA Polska, we współpracy z Wydziałem Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

Głównym celem Konkursu jest szerzenie idei zarządzania projektami, a także wyłonienie oraz nagrodzenie osób posiadających bogatą wiedzę w tej dziedzinie. Konkurs pobudza aktywność społeczną studentów i absolwentów polskich uczelni wyższych oraz pozwala na promocję ich badań i osiągnięć w zakresie tematyki zarządzania projektami.

XIX Edycja Konkursu Project Master startuje 1 czerwca 2024 r. Do wygrania w konkursie są atrakcyjne nagrody, m.in. voucher na certyfikację IPMA-D, członkostwo w IPMA Polska, bilety wstępu 27. Konferencję IPMA Polska oraz na warsztaty IPMA Young Crew Polska 2025.

Finał Konkursu odbędzie się w 13 listopada 2024 r. w Warszawie podczas Seminarium Project Management Edukacja, gdzie nastąpi oficjalne wręczenie dyplomów oraz nagród.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 4 października 2024 r. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Harmonogram konkursu:
  1. ETAP I (01.06.2024-04.10.2024): Zgłoszenie uczestnictwa do Konkursu – wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie wymaganych w §6 pkt. 2 dokumentów do Organizatorów.
  2. ETAP II (07.10.2024-17.10.2024): Etap I oceny prac konkursowych przez członków Kapituły Konkursu, po którym zostaną wyłonione i ogłoszone prace nominowane do tytułu Project Master.
  3. ETAP III (21.10.2024-29.10.2024): Etap II oceny prac nominowanych przez członków Kapituły Konkursu, z których wybrane zostaną prace zwycięskie i wyróżnione.
  4. ETAP IV (31.10.2024): Ogłoszenie wyników konkursu na stronie www.projectmaster.ipma.pl, www.ipma.pl oraz w mediach społecznościowych IPMA Polska i Project Master.
  5. ETAP V (13.11.2024): Wręczenie nagród Zwycięzcom oraz Uczestnikom wyróżnionym podczas Seminarium PM Edukacja.

 

Źródło: https://projectmaster.ipma.pl/

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.