Szukaj

Aktualności

Szkolenie online: Rozwijaj Swoją Firmę z Finansowaniem Kaskadowym

Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Centralna zaprasza na szkolenie online, pt. Finansowanie kaskadowe. Odkryj, jak wykorzystać możliwości finansowania oferowane przez Horyzont Europa i przekształcić je w realne korzyści dla Twojego biznesu.

Tematyka spotkania dotyczy szczególnego rodzaju finansowania dostępnego dla przedsiębiorców poprzez projekty realizowane w ramach Horyzontu Europa, tzw. finansowanie dla stron trzecich. Dofinansowanie zwykle ma postać grantu w wysokości od 50 do 250 tys. euro. Dowiesz się w jakich obszarach tematycznych finansowanie jest dostępne i jak wyszukać otwarte i planowane nabory.  Dzięki gościowi specjalnemu poznasz praktyczne aspekty wnioskowania i korzystania z finansowania kaskadowego.

W czasie szkolenia przedstawione zostaną również najważniejsze zagadnienia związane z udziałem przedsiębiorców w Programie Horyzont Europa oraz ekosystemem wsparcia dla wnioskodawców i beneficjentów.

Data: 13.06.2024
Godzina: 12:30 – 15:00
Rejestracja: https://tiny.pl/d5l8v

Plan szkolenia:

  1. Wprowadzenie (Michał Kaczmarek, Uniwersytet Łódzki): 
  • informacje o Horyzoncie Europa dla przedsiębiorców 
  • ekosystem wsparcia wnioskodawców i beneficjentów 
  1. Finansowanie kaskadowe  
  • Wprowadzenie do finansowania kaskadowego (Olga Zyrina, IPPT PAN)
  • Gdzie szukać informacji o dostępnym finansowaniu (Ewa Żbikowska, IPPT PAN)
  • Finansowanie kaskadowe w praktyce (Katarzyna Barnaś, FundingBox)

 

Bio Ekspertów:
Ewa Żbikowska

Posiada ponad 20 letnie doświadczenia w przygotowaniu i realizacji małych oraz dużych projektów infrastrukturalnych, badawczych i komercjalizacyjnych, finansowanych ze środków UE. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z pozyskiwaniem funduszy z UE, transferem technologii, realizacją prac badawczych, wdrożeniowych i szkoleniowych. Prowadzi szkolenia i warsztaty z obszaru pozyskiwania środków finansowych oraz transferu technologii.

Olga Zyrina

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie pracy w międzynarodowych projektach finansowanych ze środków UE, w tym projektach współpracy z krajami Europy Wschodniej i projektach leśnych. Ponad 6 lat doświadczenia w Krajowym Punkcie Kontaktowym Projektów Badawczych UE. Specjalizuje się we współpracy z jednostkami naukowymi i prywatnymi.

Katarzyna Barnaś

Starszy kierownik projektów w dziale Ekosystemu i Usług w firmie FundingBox. Łączy sektor doradztwa biznesowego z siecią europejskich ośrodków innowacji cyfrowych. Swoje ponad 20-letnie doświadczenie opiera na kompleksowych grantach doradczych na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim, zarządzaniu projektami akceleracyjnymi i finansowaniem kaskadowym oraz współtworząc ekosystem Digital Innovation Hubs w Polsce i poza nią.

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.