Szukaj

Aktualności

European Innovation Scoreboard 2023

Pod względem innowacyjności (European Innovation Scoreboard 2023) Polska, kolejny rok z rzędu, zajęła 24. miejsce z wynikiem 62,8% średniej UE. Nasz kraj zalicza się do grupy tzw. wschodzących innowatorów. W tej samej grupie są też Bułgaria, Chorwacja, Łotwa, Rumunia i Słowacja. Liderami innowacyjności w UE pozostają Skandynawowie i państwa Beneluksu.

W porównaniu do 2022 r. Polska uzyskała wyższy sumaryczny wskaźnik innowacyjności, tj. 13,3 i zmniejszyła tym samym dystans do średniej UE.

Na przestrzeni ostatnich lat przeprowadziliśmy wiele zmian systemowych, które mają na celu wzmocnienie polskiego systemu wsparcia innowacji. Wprowadziliśmy atrakcyjny system ulg podatkowych m.in. na B+R, IP Box, na robotyzację, na prototypy i szereg instrumentów wsparcia innowacji finansowanych ze środków publicznych. Uruchomiliśmy kompleksowy system wsparcia startupów (m.in. w ramach programu Start in Poland). Postawiliśmy też na rozwój kompetencji proinnowacyjnych wśród młodzieży tworząc dla niej atrakcyjne programy szkoleniowe. Wdrożyliśmy wiele inicjatyw i instrumentów wspierających transformację cyfrową przedsiębiorstw. Wysiłki te będą kontynuowane m.in. poprzez utworzoną sieć cyfrowych centrów innowacji. 

Według rankingu mocne strony Polski to m.in. zgłoszenia wzorów użytkowych, przedsiębiorcy zapewniający szkolenia ICT, mobilność pracowników naukowych i technologicznych, zgłoszenia znaków towarowych, wydatki na innowacyjność nie będące B+R czy rządowe wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie B+R.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/polska-zmniejsza-dystans-do-ue-w-dziedzinie-innowacji

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.