Szukaj

Aktualności

ENGI RANK - Ranking Programów Inżynierskich

Wyniki pierwszej edycji EngiRank – Europejskiego Rankingu Programów Inżynierskich zostały ogłoszone w Brukseli w obecności uczelni wyższych oraz europejskich organizacji inżynierskich ENAEE i Engineers Europe. Pierwsze miejsce przypadło Duńskiemu Uniwersytetowi Technicznemu (DTU), a następnie Politechnice w Delft (Holandia) i KU Leuven (Belgia). 

Inne uczelnie w pierwszej dziesiątce (w tym ex aequo): Politechnika w Monachium (Niemcy), Politechnika w Mediolanie (Włochy), Uniwersytet w Gandawie (Belgia), Politechnika w Eindhoven (Holandia), Politechnika w Karlsruhe (Niemcy), Uniwersytet RWTH w Aahen (Niemcy), Królewski Instytut Technologii KTH i Uniwersytet Aalto (Finlandia).

Metodologia opracowana dla EngiRank, oprócz tradycyjnych wskaźników, takich jak publikacje i cytowania czy umiędzynarodowienie, uwzględniała: współpracę z przemysłem, wspólne badania z biznesem, patenty, wkład w realizację celów zrównoważonego rozwoju, udział w programach UE (Horizon i Erasmus+), i akredytacje inżynieryjne (ENAEE, ABET).

Równie, jeśli nie ważniejsze niż ogólny ranking instytucjonalny, jest siedem rankingów „według tematu” obejmujących najważniejsze dziedziny inżynierii: Chemia; Cywilny; Elektryka, Elektronika i Informatyka; Środowiskowy; Mechanik; Materiał i Medycyna.

„Doceniam inicjatywę EngiRank… Uważam, że rankingi przedmiotów są dla naszej uczelni bardziej istotne niż rankingi uczelni światowych” – komentuje prof. Tim van der Hagen, rektor TU Delft (Holandia).

Prace nad EngiRankem poprzedziły szerokie konsultacje ze środowiskiem akademickim, organizacjami inżynieryjnymi i przemysłem.

„Wszystkie kraje europejskie potrzebują inżynierów najwyższej klasy, jest to potrzeba niezwykle pilna. Edukacja inżynierska odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju Europy. Konieczne jest zwiększenie wykorzystania innowacyjnych technologii i kształcenie kreatywnych inżynierów, którzy potrafią wykorzystać naukę do rozwiązywania problemów” – powiedział Waldemar Siwiński, założyciel Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

EngiRank został przygotowany przez zespół Fundacji Edukacyjnej Perspektywy przy wsparciu Polskiej Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (FRSE).

„EngiRank będzie pomocny przy wyborze studiów za granicą oraz w znalezieniu stażu w ramach Programu Erasmus+” – powiedział Paweł Poszytek, dyrektor FRSE.

Dane do rankingu pochodziły z bazy Scopus firmy Elsevier, Europejskiego Urzędu Patentowego PATSTAT, Horizon Europe, organizacji akredytujących studia inżynierskie (ABET, ENAEE) oraz bazy Erasmus+.

EngiRank jest rankingiem PRO BONO, stworzonym z myślą o pożytku publicznym.

Pełna lista wyników EngiRank 2023 oraz metodologia rankingu na stronie: engirank.eu

Źródło: https://engirank.eu/media-center

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.