Szukaj

Aktualności

Dni Przemysłu Unii Europejskiej 2023

Dni Przemysłu Unii Europejskiej to flagowe coroczne wydarzenie w Europie, które stanowi forum dyskusji na temat wyzwań stojących przed szeroko rozumianym przemysłem oraz możliwościach wspólnego wypracowania rozwiązań w tym zakresie. Wydarzenie obejmuje swoją tematyką kwestie polityki przemysłowej, integrację liderów przemysłu oraz rozszerzenie bazy wiedzy o tym sektorze gospodarki. 

Dni Przemysłu UE to otwarte forum dyskusji o wyzwaniach stojących przed przemysłem oraz współtworzenia rozwiązań i odpowiedzi politycznych w dialogu obejmującym wszystkie strony z szeroką gamą partnerów z przemysłu, krajów UE, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, uniwersytetów i obywateli.

Dni Przemysłu UE 2023 odbędą się w Maladze w dniach 4-6 października 2023 r.

Edycja 2023 skupi się na

  • głównych siłach napędowych, możliwościach i wyzwaniach związanych z zieloną, cyfrową i elastyczną transformacją
  • otwartej autonomii strategicznej UE
  • integracji Ukrainy z jednolitym rynkiem i wzmocnienie potencjału unijnego przemysłu obronnego

Więcej informacji: https://eu-industry-days.ec.europa.eu/index_en 

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.