Szukaj

Aktualności

II Kongres Radom Przyszłości

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości z siedzibą w Radomiu ma zaszczyt zaprosić na II Kongres Radom Przyszłości, który odbędzie się w dniach 30.06.2023 – 01.07.2023 roku na dziedzińcu dawnej Fabryki Broni „Łucznik” przy ul. Przemysłowej 9 w Radomiu.

II Kongres Radom Przyszłości jest inicjatywą, która ma na celu zgromadzenie liderów, innowatorów i entuzjastów, którzy chcą wspólnie kształtować przyszłość miasta Radomia oraz jej społeczności.

Będzie to niepowtarzalna okazja, aby poznać nowatorskie pomysły, wyzwania i możliwości związane z przyszłością miasta oraz do spotkania ekspertów z różnych dziedzin, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą.

Podczas Kongresu odniesiemy się do kwestii budowy strategii i wizji rozwoju Przemysłu Przyszłości w regionach Polski Wschodniej oraz rozwoju hubów komunikacyjnych jako elementu ekosystemu przyszłości. Przybliżymy genezę rozwoju innowacji i przemysłu na przykładzie miasta Radomia oraz zaprezentujemy praktyczne wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji do rozwiązywania praktycznych problemów przedsiębiorstw.

W programie także prelekcje znakomitych gości, debaty, a także prezentacja koncepcji rewitalizacji dawnego budynku Fabryki Broni.

Podczas wydarzenia przedstawiciele państwowych agencji i instytucji finansowych zaprezentują ofertę wsparcia dla przedsiębiorców, skupiając się na najważniejszych źródłach finansowania projektów innowacyjnych, rozwojowych i cyfrowych.

Kongres będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz zdobycia wiedzy na temat najnowszych technologii, a także trendów i rozwiązań w gospodarce cyfrowej.

Więcej informacji: https://kongres.przemyslprzyszlosci.gov.pl/

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.