Szukaj

Aktualności

Spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych!

Szanowni Państwo,

Okres przedwielkanocny to dobry czas, by podsumować główne działania Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii przeprowadzone w I kwartale 2023 r.:

  • Przedstawiciele Izby aktywnie uczestniczyli w pierwszych posiedzeniach Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – FENG (w dniu 18 stycznia, 1 lutego i 29 marca), a także zostali nominowano do 5 grup roboczych FENG. Łączna kwota dofinansowana przewidziana w harmonogramie naboru wniosków w programie FENG na 2023 r. wynosi prawie 21 mld zł, co stanowi około 60% alokacji FENG.
  • Powołana w styczniu Grupa Robocza IZTECH ds. Programu Ramowego Badań i Innowacji UE Horyzont Europa (2021-2027) (GR ds. HE) przygotowała stanowisko w ramach konsultacji Komisji Europejskiej „Public consultation on the past, present and future of the European Research & Innovation Framework programmes 2014-2027”. Stanowisko IZTECH zostało zauważone przez wpływowy portal europejski ScienceBusiness i przywołane wśród 6 innych stanowisk takich organizacji jak LERU i EARTO. Łącznie w konsultacjach KE przekazano 2700 opinii. Link do artykułu:
  • Izba rozpoczęła jako partner konsorcjum realizację pierwszego w historii Izby projektu finansowanego w ramach Programów Ramowych UE. Tytuł projektu: European Digital Innovation Hub of Mazovia – Mazovia EDIH (program Digital Europe, koordynator konsorcjum: Ł-PIAP).
  • IZTECH był współorganizatorem organizowanej przez spółkę zależną Izby – Centrum Zastosowań Perspektywicznych Technologii CEZATECH – Konferencji Programy i środki wsparcia dla innowacyjnych technologii automatyzacji, pomiarów przemysłowych i robotyzacji – wydarzenia towarzyszącego XXVII Międzynarodowym Targom Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON (Warszawa, EXPO XXI, 7-9 marca). Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze względu na wysoki poziom merytoryczny, który zapewniły: tematyka (począwszy od oferty programu FENG, a skończywszy na instrumentach wsparcia programu Horyzont Europa i Europa Cyfrowa), a także świetni prelegenci reprezentujący: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, PARP, PIAP i IPPT PAN. 
  • W marcu z wielką satysfakcją przyjęliśmy informację, że 42 z 49 nagrodzonych młodych naukowców w XIII Edycji programu LIDER reprezentuje instytucje członkowskie IZTECH. Najwyżej oceniony został projekt dr inż. Piotra Madeja – przedstawiciela Instytutu Metali Nieżelaznych. Gratulujemy laureatom!

 

A co nas czeka w kolejnych miesiącach? Przede wszystkim kolejne spotkania GR ds. HE i praca nad wspólnymi projektami, pakietami szkoleniowymi i przygotowaniem krajowego Forum Partnerstw Europejskich programu Horyzont Europa, planowanego na jesień br.

W międzyczasie, na przełomie czerwca i lipca odbędzie się Uroczyste Posiedzenie Rady Izby i Walne Zgromadzenie Członków połączone z obchodami 15-lecia istnienia naszej organizacji.

Już teraz zapraszamy do udziału w naszych tegorocznych wydarzeniach!

Życzę Państwu spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych!                      

Z wyrazami szacunku,

Zygmunt Krasiński – Prezes

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.