Szukaj

Aktualności

Wiceprezeska IZTECH prelegentką w czasie konferencji EARMA 2024

Wiceprezeska IZTECH Katarzyna Walczyk-Matuszyk będzie prelegentką w czasie konferencji EARMA 2024, która w dniach 23-25 kwietnia 2024 odbywa się w duńskim Odense. W czasie panelu, w drugim dniu wydarzenia, poruszone zostaną zagadnienia związane z koncepcją Zielonego Zarządzania Projektami Badawczymi i Innowacyjnymi (Green RMA). Dyskusja ogniskować będzie wokół wsparcia zielonych innowacji w organizacjach badawczych, a także konieczności spełnienia wymagań wynikających z priorytetów Zielonego Ładu i ukierunkowania na cele Unii Europejskiej dotyczących zerowej emisji do roku 2030 i zrównoważonego rozwoju OECD

Katarzyna Walczyk-Matuszyk zapowiadając swój udział w wydarzeniu zwróciła uwagę na najważniejsze trendy dotyczące ekologii w pracach badawczo-rozwojowych:

 

Serdecznie zapraszamy do śledzenia relacji z wydarzenia w kanałach social media EARMA
Strona: konferencji: https://earma.org/conferences/earma-conference-odense-2024/

 

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.