Szukaj

Aktualności

Konkurs na dyrektora Biura Promocji Nauki PolSCA w Brukseli

W serwisie BIP Polskiej Akademii Nauk opublikowane zostało ogłoszenie o konkursie na dyrektora Biura Promocji Nauki PolSCA w Brukseli.

Wśród wymagań stawianych przed kandydatami wymieniono:

  • co najmniej 5 letni staż pracy w instytucjach naukowych,
  • doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych oraz w zarządzeniu zespołem pracowników,
  • doświadczenie w zarządzaniu nauką, a także we współpracy z europejskimi instytucjami naukowymi, w szczególności instytucjami Unii Europejskiej,
  • biegłą znajomość języka angielskiego i języka francuskiego,
  • znajomość struktur i zasad funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej, w szczególności tych, których kompetencje wiążą się z problematyką badań naukowych i prac rozwojowych,
  • znajomość podstawowych zasad systemu prawnego Belgii oraz wiedzę o nauce, gospodarce i kulturze Belgii,
  • znajomość odpowiednich polskich aktów prawnych, w tym ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeks pracy, ustawy o Polskiej Akademii Nauk.


Pełne ogłoszenie jest dostępne pod linkiem: https://bip.pan.pl/oferta-pracy/1649/konkurs-na-dyrektora-biura-promocji-nauki-polsca-w-brukseli

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.