Szukaj

Aktualności

Prezentacja i pitch w EIC Accelerator z perspektywy ekspertów oceniających

Przygotowanie prezentacji i wystąpienie na panelu są istotnym elementem prac nad wnioskiem. Nie będziemy jednak koncentrować się na stronie technicznej. Skupimy się na ocenie pełnego wniosku na etapie Remote Evaluation oraz w ramach panelu ekspertów. Zapytamy czego we wniosku, prezentacji i pitchu szukają oceniający, co jest najważniejsze dla eksperta analizującego wniosek i jaka jest perspektywa inwestora.
Data: 27.09.23
Godzina: 10:00 – 13:00
 
Szkolenie poprowadzi:
🔹 Ewa Kochańska – Ekspert w zakresie transferu technologii i współpracy nauki i gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i energetyki. Od 1996 r. pełni funkcję Prezesa Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
🔹 Tomasz Poniński – założyciel oraz partner zarządzający Montis Capital. Od 2008 roku prezes firmy inwestycyjnej Orenore, która koncentruje się na inwestycjach kapitałowych w firmy na etapie wczesnego wzrostu w sektorach life science, energetyki oraz ICT.
🔹 Agnieszka Banrowska – Ekspertka Horyzontalnego Punktu Kontaktowego w regionie Polska Centralna w IPPT PAN – Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
 
Serdecznie zapraszamy!

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.