Szukaj

Aktualności

Opinie po panelu dyskusyjnym pt. "Widening Countries - Where Are The Real Gaps?" na konferencji EARMA w Pradze

European Association of Research and Technology Organisations (EARTO) zwraca uwagę, że środki mające na celu wzmocnienie wskaźników uczestnictwa krajów “Wideningowych” były “ważnym i pozytywnym” elementem programu “Horyzont Europa”, ale są one “dalece niewystarczające”. Wezwało ono Komisję Europejską do podjęcia dalszych kroków w celu poprawy możliwości krajów “Wideningowych” w zakresie badań i innowacji oraz do szczególnego wsparcia programów rozwijających budowanie potencjału ich instytucji badawczych, zwłaszcza tych, które poprawią możliwości w zakresie badań stosowanych.
EARTO wezwało również do “ponownego rozważenia” instrumentu “Hop-on”, wskazując na “poważne przeszkody” w jego praktycznym wdrożeniu. Opinia ta została poparta przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii (IZTECH), która wskazała na “wiele wąskich gardeł” we wdrażaniu mechanizmu.

Źródło: https://www.myresearchconnect.com/mind-the-widening-gap-can-horizon-europe-reverse-the-research-and-innovation-trend/ 

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.