Szukaj
Close this search box.

Aktualności

Nabór dla firm z Mazowsza na wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Już tylko do 23 stycznia można składać wnioski o dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej dla mazowieckich przedsiębiorców. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 3.3 możliwe jest sfinansowanie wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Na co można uzyskać wsparcie z Funduszy Europejskich:

✅ wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej

✅ rozbudowę przedsiębiorstwa związaną z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług

✅zmianę procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług

Kto może wziąć udział:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które uzyskują przychody z działalności gospodarczej od co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Wnioski można składać tylko elektroniczne za pomocą systemu MEWA 2.0., który jest dostępny na: www.funduszedlamazowsza.eu.

Więcej informacji: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/3-3-innowacje-w-msp-typ-projektu-wprowadzanie-na-rynek-nowych-lub-ulepszonych-produktow-lub-uslug-nr-rpma-03-03-00-ip-01-14-122-22/ 

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.