Szukaj

Aktualności

Mikroelektronika i fotonika w służbie transformacji cyfrowej.

IZTECH oraz CEZAMAT działające wspólnie w ramach Mazovia EDIH zapraszają przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na warsztat innowacji cyfrowych, który skupia się na pokazaniu potencjalnych korzyści jakie przynoszą rozwiązania z zakresu mikroelektroniki i fotoniki w procesie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw, jak również wsparcia oferowanego przez projekt Mazovia EDIH w tym zakresie.

Celem warsztatów jest:

  • zapoznanie uczestników z obszarami aplikacji rozwiązań wykorzystujących rozwiązania mikroelektroniczne i fotoniczne
  • zbudowanie świadomości korzyści wynikających z wdrożenia innowacji opartych na mikroelektronice i fotonice
  • przedstawienie procesu współpracy przedsiębiorstwa z jednostką naukową bądź uczelnią
  • prezentacja success story
  • zebranie opinii i pytań uczestników w zakresie ich potrzeb i wyzwań związanych z transformacją cyfrową

Data: 16 maja 2024 r.

Godzina: 09:00 – 15:00

Agenda wydarzenia: https://mazovia-edih.pl/wydarzenia/warsztaty-z-cezamat-i-mazovia-edih/

Rejestracja: https://forms.office.com/e/FyaTwr1m57

Wydarzenie odbywa się w ramach Wspólny Warszat CEZAMAT PW oraz Mazovia EDIH realizowany w ramach projektu Hub Innowacji w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT i projektu European Digital Innovation Hub of Mazovia – Mazovia EDIH.

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.