Szukaj

Aktualności

Relacja z konferencji „Technologia a ekonomia” z okazji 105 rocznicy odzyskania Niepodległości

Relacje między techniką a ekonomią mają istotny wpływ na rozwój polskiej gospodarki. Decydują o poziomie innowacyjności i konkurencyjności na europejskim i światowym rynku. Postęp technologiczny, jako kluczowy kreator wzrostu gospodarczego, wiąże się jednak z pewnymi zagrożeniami. Jak pogodzić ze sobą te sprzeczności, zastanawiali się uczestnicy konferencji „Technologia a ekonomia”, zorganizowanej 28 listopada 2023 roku w Warszawskim Domu Technika, przez Naczelną Organizację Techniczną i Klub Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego, dla uczczenia 105 lat Niepodległości.

W sesji Panelowej w czasie wydarzenia wzięła udział Wiceprezeska IZTECH Katarzyna Walczyk-Matuszyk. Moderatorem sesji pt.: „Relacje między możliwościami technologicznymi a ekonomicznymi” był prof. dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk z Politechniki Częstochowskiej, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOIK), które współpracuje z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz innymi polskimi organizacjami. W dyskusji uczestniczyli również: prof. dr hab. Mieczysław Morawski i prof. dr hab. inż. Janusz Zawiła – Niedźwiedzki z Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. Danuta Zawadzka, rektor Politechniki Koszalińskiej, prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.