Szukaj

Aktualności

IZTECH objął patronatem Międzynarodowe Targi Ekologii i Ochrony Środowiska INTARG® EKO 2024

Międzynarodowe Targi Ekologii i Ochrony Środowiska INTARG® EKO 2024 odbędą się w dniach 21-23 maja 2024 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, równolegle z 17 edycją Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG®2024. 

Targi INTARG® EKO są odpowiedzią na potrzeby transformacji w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej i przyjaznych warunków życia, poprzez zapobieganie:

 • globalnemu ociepleniu
 • zmianom klimatycznym na Ziemi
 • pogarszaniu się jakości życia i chorobom cywilizacyjnym
 • degradacji naszej planety

INTARG® EKO to jedyne kompleksowe, międzynarodowe targi dla profesjonalistów z branży ochrony środowiska i ekologii organizowane w Polsce południowej.  Zgromadzą one międzynarodowe środowisko profesjonalistów zainteresowanych projektami, inicjatywami i rozwiązaniami proekologicznymi.

W PROGRAMIE INTARG® EKO 2024
 • stoiska wystawiennicze prezentujące oferty proekologiczne różnych branż i sektorów
 • konferencje i panele dyskusyjne pod patronatem merytorycznym Polskiej Izby Ekologii – Link do konferencji
 • międzynarodowe rozmowy B2B (International Matchmaking Event)
 • uroczyste otwarcie wydarzenia z obecnością przedstawicieli władz i gości VIP
 • konkurs na najlepsze rozwiązania ekologiczne z prestiżowymi nagrodami
 • gala finałowa z wręczeniem najwyższej rangi nagród
 • networking bankiet
 • bogata oprawa artystyczna i atrakcje towarzyszące
 
Najbliższe Targi Ekologii i Ochrony Środowiska INTARG® EKO skupią się na technologiach zrównoważonego rozwoju, które wnoszą rewolucyjne zmiany do różnych sektorów przemysłu i życia codziennego. Przedstawiciele branży będą mieli okazję poznać najnowsze osiągnięcia technologiczne, które mogą odmienić sposób, w jaki prowadzimy biznes. Wierzymy, że ochrona środowiska to wspólny cel, który wykracza poza granice regionu i kraju. Targi INTARG® EKO stawiają na globalne spojrzenie, łącząc inicjatywy lokalne z globalnymi wyzwaniami. 
 

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.